Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Lasten astma

Lasten astma on yleinen pitkäaikaissairaus

Lapsen astma voi puhjeta missä iässä tahansa ja astmalääkitystä tarvitsee noin 5% kaikista suomalaislapsista. Lapsilla astmaoireiden havaitseminen voi olla hankalaa, etenkään jos vanhemmilla ei ole kokemusta astmasta omakohtaisesti tai lähipiiristä. Pienen lapsen astmaoireita ovat tyypillisesti hengityksen vinkuminen ja vaikeutuminen, etenkin uloshengityksen aikana. Nämä liittyvät useimmiten hengitystieinfektioon. Leikkikouluiässä oireet voivat olla erilaisia ja hankalammin tunnistettavia, kuten yöyskä, väsymys ja fyysisen rasituksen välttäminen.

Lapsilla ilmatiet ovat jo anatomisista syistä suhteessa pienemmät kuin aikuisilla. Astmaoireet syntyvät, kun keuhkoputkien limakalvojen pienet lihakset supistuvat ja ilmatiet kapenevat entisestään. Astma on yleisempää allergisilla lapsilla kuin niillä, joilla ei ole havaittu allergioita siitepölylle tai ruoka-aineille. Lapsuusiän astman ennuste on usein hyvä ja astma saattaa parantua hoidettuna. Lääkityksen lopetus tulee tehdä yhteistyössä lääkärin kanssa.

Lasten astmaoireet

Lapsi ei ole mielellään sairas ja sopeuttaa hämmästyttävän hyvin toimintonsa vointinsa mukaan. Tämä voi näkyä leikkien muuttumisena rauhallisemmiksi ja haluttomuutena juosta ja rasittaa itseään. Joskus eron lapsen käyttäytymisessä huomaa vasta verratessa sitä muiden samanikäisten touhuamiseen.

Lasten astmaoireet ovat samantyyppisiä kuin aikuisillakin. Oireina ovat muun muassa

  • yskä
  • yöyskä
  • hengityksen vinkuna
  • hengenahdistus
  • rasitushengenahdistus

Yleisin oire astmalapsilla on yöllinen yskä, joka tyypillisesti alkaa aamuyöstä ja voi häiritä koko perheen yöunta. Lapsilla erityisen helposti ja selvästi yskä tulee esiin rasituksessa. Myös kylmä ilma on erityisen tehokas provosoimaan keuhkoputkia supistumaan. On muistettava, että lasta ei saa estää liikkumasta, vaan astma on hoidettava kuntoon. Näin lapsi pystyy elämään täysipainoista, ikätovereitaan vastaavaa elämää ja liikkumaan luontaisten halujensa mukaan.

Testaa lapsen astman hoitotasapaino astmatestillä.

Lasten astman hoito

Lasten astman diagnoosi perustuu oireisiin ja keuhkojen toimintakokeisiin. Kaikki aikuisille tehtävät keuhkofunktiotutkimukset eivät välttämättä onnistu lapsilla, jolloin diagnoosi voi olla myös oireisiin perustuva. Alle 12-vuotiaiden astmadiagnoosi tulisi toteuttaa erikoissairaanhoidon toimesta.

Lasten astman hyvä hoito erityisesti lapsuusiässä parantaa taudin ennustetta. Toimimalla hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti on mahdollista parantaa lapsen elämänlaatua. Huolellisesti hoidettuna astma ei juurikaan vaikuta lapsen elämään. Hoidon tavoitteita pitkällä tähtäimellä ovat oireiden väistyminen ja paraneminen.

Oireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon käytetään tarvittaessa otettavaa nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Hengitysteiden hoitoon käytetään sisäänhengitettäviä eli inhaloitavia kortikosteroideja. Erityisesti lasten astman kohdalla pyritään optimoimaan hoitoa ja pitämään käytettävät lääkeannokset mahdollisimman pieninä.

Astman hoidon kulmakivenä on tulehduksen tehokas hoito päivittäin käytettävillä lääkkeillä. Hoitamattomana astma voi aiheuttaa myös pysyvämpiä muutoksia keuhkokudoksessa. Jos tulehduksen annetaan jatkua liian pitkään, saattaa ajan myötä osa toimivasta keuhkokudoksesta korvautua sidekudoksella ja keuhkokudoksen rakenne jäykistyä.

Lääkehoito toteutetaan käytännössä sisäänhengitettävillä valmisteilla, eli inhalaattoreilla. Pienemmillä lapsilla käytetään yleensä inhalaatiosumutetta ja maskilla varustettua tilanjatketta, joka helpottaa lääkkeen annostelua. Yli 4-vuotiailla lapsilla voidaan usein jo siirtyä kuivajauheinhalaattorin käyttöön. Lääkitystä ei pidä lopettaa liian aikaisin huolimatta oireiden häviämisestä. Lääkityksen muutoksista tulee keskustella aina lasta hoitavan lääkärin kanssa.

Onko lapsellasi diagnosoitu astma?

Lue lisää astmasta ja sen hoidosta

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: