Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astma ja liikunta

Keuhkojen toimintaa parantava tai ylläpitävä liikunta on tärkeää astmaatikolle, eivätkä rasituksen aikaiset astmaoireet saa olla este liikunnalle. Liikunta on osa astmaatikon omahoitoa.

Hengästyminen kuuluu urheiluun ja liikuntaan, eikä välttämättä ole astman oire.Tärkeää on löytää juuri itselle sopiva lajit, joita on mahdollista harrastaa. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että pystyy liikkumaan ympäri vuoden. Ympärivuotinen liikunta ja keuhkojen kunnosta huolehtiminen auttaa parantamaan astman hallintaa ja elämänlaatua. Eri urheilulajeja voi harrastaa aina mahdollisuuksien mukaan ulkona tai sisätiloissa.

Myös aktiivinen hyötyliikunta auttaa astmaatikkoa. Aina ei tarvitse aloittaa raskaimmasta mahdollisesta suorituksesta, vaan kuntoa voi rakentaa myös rauhallisemmin. Jos juoksu tuntuu liian rajulta, kokeile joogaa tai uimista. Kuntoilla voi monella tapaa, pääasia on että pidät itsestäsi ja kunnostasi huolta.

Jos liikkuminen kuitenkin aiheuttaa oireita, astmasi ei ole hyvässä hallinnassa ja hoitosi saattaa kaivata tarkistamista.

Rasitusastma?

Aikaisemmin terveydenhuollossa, astmaatikkojen keskuudessa ja urheilukentillä kuvasi astman yhtä ilmiasua käsite rasitusastma. Rasitusastma ymmärrettiin astman muodoksi, jossa oireet ilmenivät liikunnan tai muun fyysisen rasituksen yhteydessä.

Nykyisin ajatellaan toisin: rasituksessa ilmeneviä astmaoireita pidetään astmana, joka ei välttämättä ole riittävästi hallinnassa.

Jos astmasti ei ole riittävästi hallinnassa, saattaa fyysisessä rasituksessa tulla oireita, vaikka potilas olisikin muuten vähäoireinen. Mikäli astmalle tyypillisiä oireita, kuten yskää, limaneritystä tai hengityksen vinkumista ilmenee rasituksessa, tulisi astman hoitoon kiinnittää huomiota. Mikäli koet oireita rasituksessa, keskustele asiasta sinua hoitavan tahon kanssa.

Jos astmasi ei ole hallinnassa, saattaa kovassa fyysisessä rasituksessa tulla oireita. Rasitusastma on astman muoto, joka ilmenee liikunnan tai muun fysisen rasituksen yhtyedessä. Tyypilliset rasitusastman oireet ovat yskä, limaneritys ja hengityksen vinkuminen.

Vinkkejä astmaatikon liikuntaan

  • Jos olet saanut toistuvasti hengitysoireita liikunnasta, ota etukäteen annos avaavaa oirelääkettä noin kymmenen minuuttia ennen urheilun aloittamista.
  • Kokeile huolellista alkulämmittelyä ennen urheilusuoritusta.
  • Kuuntele kehoasi ja kasvata kuntoasi asteittain.
  • Pidä avaava oirelääke aina mukana.
  • Kerro treenikaverillesi astmasta.
  • Vältä ulkona treenaamista pahimpaan siitepölyaikaan jos olet allerginen.
  • Jos astmasi oireilee urheilun aikana:
    • keskeytä urheilu, lepää, ota lääkettä ja jatka vasta kun olosi kohenee.
  • Muista käyttää säännöllisesti hoitavaa lääkettäsi

Liikunta on osa astmaatikon omahoitoa myös painonhallinnan näkökulmasta. Säännöllinen liikunta ja ruokailu auttavat painonhallinnassa. Ylipaino voi lisätä astmaoireita ja niiden voimakkuutta. Ylipaino myös lisää riskiä sairastua astmaan.

Onko astmasi hallinnassa?

Tee astmatesti

Lue lisää astmasta:

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: