Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astmalääkkeen käyttö

Säännöllinen määrätty astmalääkkeen käyttö auttaa astman hallinnassa.

Astmalääkkeen käyttö vaatii opettelua, harjoittelua ja laitteeseen tutustumista. Oikein tapahtuva astmalääkkeen käyttö varmistaa, että lääke menee perille ja vaikuttaa oikealla tavalla. Monella astmaatikolla voi olla käytössään erilaisia lääkelaitteita, jolloin astmalääkkeen käyttö vaatii kaikkien laitteiden lääkkeenottotekniikan osaamista. Lääkkeenottotekniikan kertaaminen vuosittain varmistaa oikean lääkkeenottotekniikan.

On ensisijaisen tärkeää, että hoitavaa astmalääkitystä käytetään säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Astman lääkehoidon tarkoituksena on rauhoittaa tulehdusreaktio, hoitaa oireita, laukaista keuhkoputkien supistuminen, vähentää limaneritystä, sekä vähentää keuhkoputkien supistumisherkkyyttä.

Näin saat parhaan hyödyn astmalääkkeen käytöstä:

  • Tutustu lääkkeisiin: mitä ne ovat, mitä varten ja miten niitä otetaan.
  • On erittäin tärkeää, että osaat käyttää sinulle määrättyä lääkeannostelijaa eli inhalaattoria oikealla tavalla. Saat tähän opastusta lääkäriltä, hoitajalta tai apteekista.
  • Älä jätä säännöllistä eli hoitavaa lääkettä ottamatta, vaikka oireesi olisivat helpottuneet.
  • Jos mahdollista, vältä oireiden aiheuttajia ja valmistaudu tilanteisiin pitämällä lääkkeesi aina mukana.
  • Älä muuta lääkitystäsi sopimatta asiasta etukäteen lääkärin kanssa.
  • Pyydä lääkäriä tai hoitajaa auttamaan henkilökohtaisen omahoito-ohjeen laatimisessa.
  • Jos jokin lääkkeissäsi mietityttää, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekista.

Astmalääkkeet - hoitavat astmalääkkeet

Lääkkeenottotekniikka

Säännöllinen lääkitys ja oman sairautensa tunteminen ovat astman hoidon tärkeimmät kulmakivet. Yleisimmin astmalääkkeet otetaan niin sanotulla inhalaattorilla, joka annostelee hienojakoisen lääkkeen sisäänhengityksellä suoraan keuhkoihin.

Hoitava lääkäri, hoitaja ja farmaseutti neuvovat sinua sopivan inhalaattorin käytössä. Inhalaattorin oikea käyttö on tärkeää, jotta lääke kulkeutuu keuhkoihin ja vaikuttaa siellä.

Lääkkeiden ottamisen yhteydessä puhutaan usein lääkkeenottotekniikasta. Tämä viittaa toimenpiteisiin, joita lääkkeen ottaminen ja lääkeaineen saaminen keuhkoihin edellyttää. Usein nämä toimenpiteet ulottuvat aina lääkelaitteen valmistelusta sen säilyttämiseen.

Lääkkeenottotekniikka ja lääkelaitteen oikeaoppinen käyttö ovat hoidon kannalta yksi tärkeimmistä asioista. Kunkin astmaatikon tulisi osata käyttää hänelle määrättyjä lääkkeitä oikein. Jos lääkelaitteita on useita erilaisia, tulisi kunkin laitteen lääkkeenottotekniikka osata erikseen.

Astmalääkkeet - inhalaattori

Lääkeinhalaattorit

Keuhkoihin sisäänhengitettävien lääkkeiden annosteluun on kehitetty erilaisia laitteita, joiden avulla lääke annostellaan potilaalle. Inhalaattorit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin se mukaan, kuinka laite annostelee lääkeaineen. Jauheinhalaattorit sisältävät lääkkeen jauhemaisessa muodossa, kun taas inhalaatiosumutteet eli ponnekaasuinhalaattorit annostelevat lääkkeen aerosolina potilaalle.

Jauheinhalaattorit

Kuivajauheinhalaattorissa lääkeaine on pakattu jauhemuodossa. Lääke voi olla yksittäispakattuna, kuten moniannosjauheinhalaattoreissa tai säiliössä, josta inhalaattori annostelee annoksen. Laitteen lataamisen jälkeen pienet lääkeainepartikkelit kulkeutuvat käyttäjän oman sisäänhengityksen voimalla keuhkoihin. Jauheinhalaattorin kanssa ei käytetä annostelun apulaitteita, kuten tilanjatketta, vaan lääkeaine annostellaan suoraan inhalaattorista.

Ponneaineinhalaattorit

Inhalaatiosumutteessa lääkeaine on pakattu säiliöön ponneaineen kanssa.   Lääkeannos voidaan ottaa suoraan laitteesta, mutta tietyissä tilanteissa inhalaatiosumutteen kanssa suositellaan käytettäväksi niin sanottua tilanjatketta, joka helpottaa lääkkeenottoa ja parantaa lääkeaineen kulkeutumista keuhkoihin. Saatavilla on myös automaattisesti sisäänhengityksen voimasta annostelevia inhalaatiosumutteita.

Tilanjatkeet

Tilanjatketta käytetään tarvittaessa inhalaatiosumutteen kanssa. Sen käyttö vähentää suuhun jäävän lääkkeen määrää ja parantaa lääkeaineen kulkeutumista keuhkoihin. Lääkeaine sumutetaan tilanjatkeeseen, josta se voidaan rauhallisesti hengittää omaan tahtiin. Tämänlaista yhdistelmää suositellaan käytettäväksi lapsipotilaille, tai kun lääkkeen käyttäjä tarvitsee muuten avustusta lääkkeenotossa.

Tilanjatkeita on erilaisia. Mikäli käytät tilanjatketta, muista tutustua sen käyttö- ja puhdistusohjeisiin huolellisesti.

Astmalääkkeet ja ympäristö

Ympäristökeskustelu ulottuu myös lääketeollisuuteen. Jauhemaisen inhalaattorin on todettu olevan ympäristöystävällisempi vaihtoehto, sillä se ei sisällä kasvihuonekaasuja, joita käytetään ponneaineena inhalaatiosumutteessa. Inhalaatiosumutteen hiilijalanjälki on keskimäärin 18-kertainen verrattuna jauheinhalaattoriin [1]. Usein sama lääkeaine voi olla mahdollista saada joko jauhemaisessa muodossa tai inhalaatiosumutteena.

Terveydenhoidon näkökulmasta potilaan etu ajaa aina ympäristön edun edelle. Lääkityksen muutokset tulee aina tehdä kokonaisharkinnan jälkeen lääkärin toimesta. Voit keskustella asiasta lääkärin tai hoitajan kanssa esimerkiksi seurantakäyntien yhteydessä.

Päästöjä tulee myös lääkkeiden tuotantoketjusta.Tuotantoketjun eri osat, kuten valmistus, kuljetus, varastointi ja muut toiminnot tuottavat päästöjä. Monet lääketehtaat pyrkivät nykyisin vähentämään päästöjä ja huomioimaan ympäristönäkökulmat omassa toiminnassaan.

Astmaatikko pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan käyttämänsä lääkkeen ympäristövaikutuksiin, sillä käytettyjen inhalaattoreiden kierrättäminen vaikuttaa ympäristöön päätyvien lääkeaineiden määrään. Käytetyt inhalaattorit tulisi aina hävittää ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa voit aina palauttaa käytetyn inhalaattorin apteekkiin, josta se kierrätetään asianmukaisesti.

Jos sinulle herää kysymyksiä oman lääkkeesi käytöstä, käänny lääkärin, hoitajan tai apteekin puoleen.

Lue lisää astman hoidosta ja astman oireista

Sairastatko diagnosoitua astmaa?

 

Lähteet:

[1] British Thoracic Society:Position statement, environment and lung health 2019. Osoitteessa: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/governance-and-policy-documents/position-statements/environment-and-lung-health-position-statement-2019/ (28.2.2020)

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: