Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astma ja erityistilanteet

Raskaus, ammattiastma, työn pahentama astma ja ammatinvalinta muodostavat astmaan ja astmaatikon elämään liittyviä erityistilanteita, joissa astman hoito korostuu.

Astma ja raskaus

Hyvä astman hallinta on erityisen tärkeää raskauden aikana. Älä muuta lääkitystäsi keskustelematta asiasta lääkärin kanssa.

Raskaus on aina yksilöllinen ja vaikuttaa eri tavoin äidin sairauksiin. Astma ei ole mikään poikkeus. Tutkimusten mukaan noin kolmanneksen astmaoireet lievittyvät raskauden aikana, kolmanneksella tilanne ei muutu ja lopuilla astma saattaa vaikeutua.

Riskien vähentäminen raskauden aikana

Tässä muutamia vinkkejä, miten voit pitää astmastasi ja itsestäsi parempaa huolta raskauden aikana:

  • Pidä huolta astmastasi: käy tarkastuksissa säännöllisesti ja pidä kiinni henkilökohtaisesta omahoito-ohjeestasi.
  • Arvioi oireitasi säännöllisesti esimerkiksi astmatestillä.
  • Jos sinulla on huippuvirtausmittari (eli PEF-mittari), käytä sitä.
  • Ota lääkkeesi säännöllisesti omahoito-ohjeesi mukaan.
  • Älä tupakoi. Tupakointi on erityisen vahingollista sikiölle ja astmaatikoille.

Kaikki huolet ovat luonnollisia raskauden aikana, myös astmaan liittyvät. Suurin riski on jättää astma hoitamatta, jolloin seurauksena voi olla astman pahenemisvaihe. Astman hoidossa yleisimmin käytettävät lääkkeet ovat käyttökelpoisia raskauden ja imetyksen aikana.

Jos astmaoireesi vaikeutuvat raskauden aikana, ota yhteyttä lääkäriisi.

Ammatinvalinta, ammattiastma ja työn pahentama astma

Astma on hyvä huomioida ammatinvalinnassa ja useimmat ammatit ovat mahdollisia myös astmaatikolle. Ammattia tai koulutuspaikkaa valittaessa kannattaa selvittää itselle etukäteen, mitä tulevaisuuden ammatti vaatii ja asettaako se rajoitteita astmaatikolle. Tarvittaessa asiasta voi keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa. Kannattaa myös muistaa, että tietyn ammattiryhmän sisällä voi olla tehtäviä, joissa myös astmaatikko voi toimia.

Astma voi puhjeta tai pahentua myös työpaikan olosuhteiden seurauksena. Esimerkiksi käryt, pölyt, hajut tai lämpötilan voimakas vaihtelu voi aiheuttaa astman hankaloitumisen. Ammattiastma (astman on todettu aiheutuneen työoloista) tai työn pahentama astma saattaa asettaa rajoitteita ammatissa toimimiseen. Astmaatikon tulee välttää altistumista astmaa pahentaville tekijöille myös työssä. Jos astma on hallinnassa, voivat esimerkiksi fyysistä ponnistelua vaativat ammatit olla mahdollisia.

Ammattiastma tai työn pahentama astma selvitetään yleensä työterveyshuollon toimesta. Ammattiastman tai työn pahentaman astman perustutkimuksiin kuuluvat PEF-seuranta ja spirometria. PEF-seuranta poikkeaa tavallisen astmaepäilyn seurannasta. Voit tutustua ammattiastmaan ja työn pahentamaan astmaan tarkemmin Työterveyslaitoksen sivuilla.

Astman kanssa esiintyvät sairaudet

Astmaatikolla usein esiintyviä muita sairauksia ovat allerginen nuha ja refluksitauti. Muut samanaikaiset sairaudet eivät yleensä erityisesti vaikuta astman hoitoon.

Allerginen nuha voi vaikuttaa merkittävästi astmaatikon kokemaan elämänlaatuun. Allergisen nuhan hyvä hoito on erityisen tärkeää astmaatikolle, koska hoitamattomana se vaikeuttaa astman oireita.

Onko astmasi hallinnassa?

Tee astmatesti

 

Lue lisää astmasta

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: