Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astmalääkkeet

Nykyaikaiset astmalääkkeet ovat tehokkaita ja yleensä hyvin siedettyjä.

Astman tarkoituksena on rauhoittaa tulehdusreaktio, lievittää oireita, laukaista keuhkoputkien supistuminen ja vähentää limaneritystä ja keuhkoputkien supistumisherkkyyttä.

Yleisimmin astmaa hoidetaan keuhkoihin sisäänhengitettävillä eli inhaloitavilla lääkkeillä. Muita lääkkeitä ovat tablettimuodossa olevat lääkkeet, sekä injektoitavat, eli pistettävät lääkkeet. On ensisijaisen tä Hoidon perusta on tulehdusta hoitava, säännöllisesti käytettävä lääke sekä tarvittaessa käytettävä oirelääke. On ensisijaisen tärkeää, että hoitavaa astmalääkitystä käytetään säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan, koska vajaalääkittynä astma ei välttämättä reagoi lääkehoitoon.

Lääkehoidon perusta on tulehdusta hoitava, säännöllisesti käytettävä lääke sekä tarvittaessa käytettävä oirelääke. Löydät sinulle sopivimman lääkityksen yhdessä lääkärisi kanssa.

Astmalääkkeet - hoitavat astmalääkkeet

Hoitavat lääkkeet

Hengitettävät eli inhaloitavat kortikosteroidit hoitavat astmatulehdusta ja ovat astman hoidon kulmakivi. Useinmiten astma vaatii säännöllistä lääkitystä astmatulehduksen hoitamiseksi ja oireiden poistamiseksi. Hengitettävää kortikosteroidia on tärkeää käyttää säännöllisesti myös oireettomien jaksojen aikana. Joissain tapauksissa myös jaksottainen hoito voi tulla kysymykseen, kun oireet ovat kausiluontoisia ja liittyvät esimerkiksi siitepölyaikaan.

Hoitavana lääkkeenä voidaan myös joissain tapauksissa käyttää biologisia lääkkeitä tai tabletteina otettavia leukotrieenisalpaajia ja teofylliiniä. Astman pahenemisvaiheita voidaan hoitaa kortikosteroiditableteilla.

Astmalääkkeet - hoitavat astmalääkkeet

Pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet ja yhdistelmälääkkeet

Mikäli oireita ilmenee säännöllisesti käytössä olevasta hengitettävästä kortikosteroidista huolimatta (hoitava lääke), tulee hoitoa tehostaa. Tällöin hoitoon voidaan lisätä pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava lääke. Useimmiten hoito toteutetaan yhdistelmävalmisteella, joka sisältää kortikosteroidia ja pitkävaikutteista sympatomimeettiä. Pitkävaikutteisena lisälääkkeenä voidaan käyttää myös antikolienergiä.

Hoitavat lääkkeet ja pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet sekä yhdistelmävalmisteet ovat usein säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä.

Astmalääkkeet - nopeavaikutteiset avaavat astmalääkkeet

Nopeavaikutteiset avaavat oirelääkkeet

Tarvittaessa käytettävät, keuhkoputkia avaavat oirelääkkeet helpottavat astmaoireita rentouttamalla supistuneita keuhkoputkia. Lääkettä käytetään vain tarvittaessa, kun astmaoireita ilmenee (esimerkiksi hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa ja limaista yskää). Jokaisella astmaatikolla tulee olla nopeavaikutteinen avaava oirelääke.

Mikäli oireet vaativat kohtauslääkkeen säännöllistä käyttöä enemmän kuin kaksi kertaa viikossa, on se merkki heikentyneestä astman hallinnasta. Hoitavaa lääkitystä tulee tällöin tehostaa. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Kohdennetut biologiset lääkehoidot

Biologisten lääkkeiden vaikutusmekanismit eroavat inhaloitavista lääkkeistä (synteettisistä lääkkeistä). Niin kutsutut vasta-aine lääkkeet ovat rakenteeltaan monimutkaisempia kuin synteettiset lääkkeet ja kohdistavat vaikutuksensa tarkasti tiettyyn soluun tai tautimekanismia säätelevään tekijään.

Vaikean astman hoidossa saatetaan käyttää biologisia lääkkeitä, jotka voivat auttaa tiettyjä astmaatikkoryhmiä. Astman biologiset lääkkeet annostellaan potilaalle pistoksina joko sairaalan poliklinikalla tai itse kotona. Oikein kohdennetulla biologisella hoidolla voidaan vähentää muiden astmalääkkeiden mahdollisesti aiheuttamia haittoja, astman oireita sekä pahenemisvaiheita.

Astmalääkkeet ja haittavaikutukset

Pitkään jatkuva lääkitys saattaa mietityttää. Yleisesti ottaen hoitamaton astma on kuitenkin aina pahempi asia kuin lääkityksen mahdolliset haittavaikutukset. Säännöllisesti käytettävät hoitavat astmalääkkeet annostellaan suoraan keuhkoihin, jolloin lääkeannokset on mahdollista pitää pieninä.

Sisäänhengitettävien astmalääkkeiden haitat ovat lähinnä paikallisia, minkä johdosta hampaiden pesu ennen lääkkeenottoa ja suun huuhtelu lääkkeenoton jälkeen on tärkeää. Suun ja hampaiden terveyteen kannattaa siis kiinnittää huomiota, sillä hampaiden terveys vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat lääkityksestä riippuen esim. äänen käheys ja sydämen tykytys.

Lisää tietoa lääkekohtaisista haittavaikutuksista saat pakkausselosteesta ja apteekista. Jos lääkkeen käyttöön liittyy ongelmia tai haittoja, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

Onko sinulla diagnosoitu astma?

Lue lisää astman hoidosta

 

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: