Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Vaikea astma

Jos astma ei pysy kontrollissa suuriannoksisesta inhaloitavasta kortisonista ja lisälääkkeestä huolimatta, voi kyseessä olla kontrolloimaton tai vaikea astma. Vaikean astman diagnoosi ja hoito tulee tehdä asiaan perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Vaikea vai vaikeahoitoinen astma?

Astman hallinta, eli astman kontrolli, voi astmaatikolla olla eri syistä vajavaista.Tämä ei vielä tarkoita, että sairastaisi vaikeaa astmaa. Kontrolloimaton astma voi näyttää ja tuntua potilaasta vaikealta astmalta, sillä oireita voi olla paljon ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Potilaalle kontrolloimaton astma voi näyttäytyä esimerkiksi toiminnan ja liikkumisen rajoituksina, runsaana avaavan lääkkeen käyttönä, sekä toistuvina pahenemisvaiheina tai tablettikortisonikuureina. Joskus oireilu voi johtua muusta kuin astmasta.

Kontrolloimattoman astman syitä voivat olla esimerkiksi

  • puutteellinen inhalaatio- eli lääkkeenottotekniikka
  • huono lääkeadherenssi, eli lääkkeitä ei oteta ohjeiden mukaisesti
  • väärä diagnoosi, oireet johtuvat muusta kuin astmasta
  • liitännäissairaudet tai astmaa vaikeuttavat muut sairaudet
  • jatkuva altistuminen pahentaville tekijöille

Vaikea astma

Vaikeassa astmassa potilaalla on käytössä lisälääkkeitä ja hoito on toteutettu hyvin. Tästä huolimatta potilas voi kokea hankalia oireita ja pahenemisvaiheita. Kyseessä voi olla vaikea astma, jos säännöllisesti käytetystä lääkityksestä huolimatta:

  • joudutaan käytettämään paljon avaavaa oirelääkettä.
  • on tarvetta käyttää tablettikortisonia astmaoireisiin kaksi kertaa vuodessa tai useammin
  • astman hallinta on toistuvasti huono (esimerkiksi astmatestipisteet ovat alle 20 pistettä)

Vaikeaa astmaa sairastava saattaa kärsiä myös astman liitännäissairauksista. Vaikea astma voi vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaan elämään ja elämänlaatuun. Esimerkiksi toistuvat tablettikortikosteroidikuurit voivat aiheuttaa muita terveydelle haitallisia oireita.

Vaikean astman taustalla olevat tekijät pyritään selvittämään ja tyypittämään. Allergiastatuksen ja veren eosinofiiliarvojen määrittäminen verikokeella on osa selvittämistä.

Videolla näet kuvituskuvan veren eosinofiilisolusta. Eosinofiilit ovat veren valkosoluja, joilla on tärkeä rooli esimerkiksi astmassa.

Vaikean astman hoito

Vaikeaa astmaa hoidetaan potilaskohtaisesti määritetyn hoitosuunnitelman perusteella. Hoitava lääkäri, joka yleensä on keuhkosairauksiin erikoistunut lääkäri, määrittää tarvittavat lääkkeet ja hoidon. Käytössä on usein hoitavan ja avaavan lääkkeen lisäksi lisälääkkeitä, jotka voivat olla inhaloitavia lääkkeitä tai tablettimuodossa olevia lääkkeitä. Sopivan ja oikein toteutetun hoidon sekä oikean lääkityksen avulla on useimmiten mahdollista parantaa elämänlaatua ja vähentää oireiden määrää merkittävästi.

Osalla potilaista lisälääke voi olla myös pistoksella annettava lääke. Nämä lääkkeet ovat usein biologisia lääkkeitä. Biologisten lääkkeiden valmistusmenetelmät eroavat tavanomaisista astmalääkkeistä ja ne ovat usein rakenteeltaan monimutkaisempia kuin tavalliset astmalääkkeet. Biologiset lääkkeet soveltuvat usein vain tietylle joukolle astmaatikkoja, esimerkiksi eosinofiilistä vaikeata astmaa sairastavat usein hyötyvät biologisista lääkkeistä.

Vaikean astman hallinnassa vaikuttavat myös potilaan elämäntavat. On hyvä kiinnittää huomiota myös liikunnan määrään, ravintoon, allergioihin sekä tupakansavun välttämiseen.

Vaikeahoitoinen astma

Kontrolloimaton astma voi olla vaikeahoitoinen astma. Vaikeahoitoisessa astmassa on käytössä peruslääkkeiden lisäksi lisälääkkeitä, mutta oireet eivät ole vahvasta lääkityksestä huolimatta hallinnassa. Tavanomaisia syitä vaikeahoitoiselle astmalle ovat esimerkiksi huono lääkkeenottotekniikka, tupakointi, ylipaino tai liikkumattomuus, mutta sinnikkäiden oireiden taustalla voi olla myös muita syitä.

Kiinnittämällä huomiota astman hoitoon ja noudattamalla hoito-ohjeita, voidaan päästä takaisin hyvään astman hallintaan ja vähentää oireiden määrää. Potilas voi tehdä itse paljonkin. Esimerkiksi opettelemalla tunnistamaan omaa astmaa pahentavia tekijöitä, on mahdollista vaikuttaa koettujen oireiden määrään ja näin parantaa omaa astman hallintaansa.

Sairastako diagnosoitua astmaa?

Lue lisää astmasta ja astman hoidosta

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: