Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Keuhkotutkimukset

Astman diagnoosi perustuu potilaan oireisiin ja keuhkojen toiminnan mittauksiin. PEF-seuranta ja spirometria ovat yleisimpiä tutkimuksia.

PEF-seuranta

Kotiseurannassa keuhkojen toimintaa mitataan PEF-mittauksilla (peak expiratory flow). PEF, eli uloshengityksen huippuvirtausarvo kertoo kuinka nopeasti henkilö pystyy puhaltamaan ilmaa ulos keuhkoista. Huippuvirtausnopeus mitataan PEF-mittarilla. Seuranta tehdään yleensä kahden viikon jaksossa, jonka aikana tehdään aamuin ja illoin kolme puhallusta peräkkäin, ennen ja jälkeen avaavan lääkkeen ottamista. Seuraavista videoista löydät ohjeet diagnostisen PEF-vuorokausiseurannan toteuttamiseen.

Diagnostinen PEF-seuranta. Ohje seurantaan

Ohje PEF-mittaukseen

Ohje PEF-mittaukseen, huomioita

 

Yksittäisellä huippuvirtauslukemalla ei ole kovin suurta merkitystä astman toteamisessa. Tärkeämpää on se, kuinka paljon aamun ja illan arvot poikkeavat toisistaan ja kuinka paljon keuhkoputkia laajentavat lääkkeet parantavat PEF-arvoa. Astmaoireiden aikana hengitystiet ovat ahtautuneet ja ilmaa on vaikeampi puhaltaa ulos. Huippuvirtausarvo on silloin normaalia alhaisempi.

Spirometria

Spirometria on terveydenhoidon ammattilaisten suorittama tutkimus, jolla diagnosoidaan astmaa ja muita keuhkosairauksia. Sillä mitataan keuhkojen tilavuutta sekä ilman virtausta sisään ja ulos.

Astmassa keuhkojen kokonaistilavuus on yleensä normaali, mutta ensimmäisen sekunnin aikana puhallettu ilmatilavuus (sekuntikapasiteetti, FEV1) ja virtausarvot pienissä ilmateissä voivat olla pienentyneet.

Muut keuhkotutkimukset

Astmatulehdukseen liittyvää keuhkoputkien supistumistaipumusta tai inflammaatiota voidaan tutkia myös muilla tutkimuksilla, joita ovat muun muassa

  • metakoliini- tai histamiinialtistuskoe
  • uloshengitysilman typpioksidipitoisuuden mittaus
  • yskösnäyte
  • rasituskoe.

Aikaisemmin ihopistokokeilla on voitu selvittää myös mahdollisia allergioita, mutta nykyisin allergiaselvityksiä tehdään useimmiten laboratoriossa otetusta verinäytteestä. Laboratoriotutkimusten rooli tulee tulevaisuudessa mahdollisesti korostumaan uusien biologisten lääkeaineiden käytön lisääntyessä. Esimerkiksi veren eosinofiilien määrä toimii biomarkkerina tietyntyyppiselle astmatulehdukselle.

Sairastatko diagnosoitua astmaa?

Lue lisää astmasta ja sen hoidosta

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: