Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astman hoito

Astman hyvä hoito kannattaa. Kun astma on hyvässä hallinnassa, voi astmaatikko elää oireetonta arkea ilman rajoitteita.

Astman hyvä hallinta tarkoittaa

  • oireettomuutta
  • pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyä ja
  • hyvää keuhkojen toimintaa.

Nykyaikaisen astman hoidon avulla suurin osa astmaatikoista pääsee tähän tavoitteeseen ja voi viettää täysin normaalia elämää ilman astmaoireiden aiheuttamia rajoituksia.

Jos sinulla on hoidosta huolimatta jatkuvasti oireita, oirelääkkeen käyttöä tai et voi astmasi vuoksi tehdä mitä haluaisit, voi olla tarvetta tehostaa hoitoa. On tärkeää, että keskustelet astman hoitoon liittyvistä asioista astmahoitajan tai hoitavan lääkärin kanssa.

Käytännössä astman hallintaa on helppoa ja nopeaa testata astmatestin avulla.

Astman hoito koostuu lääkehoidosta ja omahoidosta

Astman hoito koostuu lääkehoidosta ja omahoidosta. Lääkehoito on hoidon kulmakivi ja nykyaikaiset lääkkeet ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä. Lääkityksen tarkoituksena on

  • rauhoittaa tulehdus
  • poistaa oireita
  • vähentää limaneritystä sekä
  • normalisoida keuhkoputkien supistumisherkkyyttä

On ensisijaisen tärkeää, että astmalääkitystä käytetään hoitavan lääkärin ohjeen mukaan. Mikäli oireita on lääkityksestä huolimatta, tulee hoitoa tarkistaa. Monella astmaatikolla on myös allergia- ja nuhaoireita, joiden hoitoon tulee kiinnittää huomiota. Allergian- ja nenänhoito kannattaa muistaa erityisesti silloin, jos astmalääkkeillä ei saavuteta oireettomuutta.

Astman hoito kiinnittää huomiota elintapoihin

Astman omahoito on tärkeä osa astman hoitoa. Savuttomuus liikunta, painonhallinta ja altisteiden välttäminen vaikuttavat astman hallintaan ja hoitotasapainoon. Astmaatikon on tärkeää lopettaa tupakointi sekä välttää tupakansavulle altistumista. Myöskään sähkötupakkaa ei suositella, sillä sen vaikutuksista ja turvallisuudesta ei ole vielä riittävää tietoa.

Liikunta on tärkeä osa astman hoitoa. Liikunta parantaa rasituksensietoa ja elämänlaatua, sekä vähentää hengenahdistuksen tunnetta. Astmaatikon olisikin hyvä löytää liikuntamuotoja, joiden avulla hän voi liikkua ympäri vuoden joko sisällä tai ulkona.

Astman hoito terveydenhuollossa

Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden astmaatikkojen hoito tapahtuu suurelta osin perusterveydenhuollon piirissä. Hoito voi tapahtua joko julkisella tai yksityisellä terveyspalveluiden tuottajalla. Alle 12-vuotiaat ja nuoremmat astmaatikot sekä vaikeasta astmasta kärsivät potilaat ovat usein erikoissairaanhoidon piirissä. Tällöin hoidosta vastaa keuhkosairauksiin tai lastentauteihin erikoistunut lääkäri.

Astmaatikon tulee pitää huolta seurantakäynneistään.

Seuranta- eli kontrollikäynneillä tarkistetaan astman hoitoon ja omahoitoon liittyvät asiat ja sen on keskeinen osa hoidon toteuttamista. Seurantakäynneillä käydään läpi usein muun muassa lääkehoidon toteuttaminen ja riittävyys ja ohjataan hoitoon liittyvissä asioissa. Yksi tärkeimmistä asioista on oman lääkkeenottotekniikan tarkastaminen, joten käynnille tulee yleensä ottaa mukaan omat astmalääkkeet. Käynteihin liittyy usein myös muita toimenpiteitä, kuten PEF-seuranta tai sprimetria-mittaus.

Hoidon seurantakäynti tulee toteuttaa hoito-ohjeiden mukaisesti, vaikka oireita ei välttämättä olisikaan. Seurantakäyntien aikaväli voi vaihdella potilaskohtaisesti, 1-2 vuoden välein.

Astmaatikon hoitopaikasta riippuu, kutsutaanko hänet seurantakäynnille vai tuleeko astmaatikon varata itse seurantakäyntiaika. Usein perusterveydenhuollon piirissä olevat astmaatikot huolehtivat itse seurantakäyntien varaamisesta. Varmista hoitopaikastasi, onko seurantakäynneille käytössä kutsukäytäntö vai tuleeko aika varata itse.

Lue lisää astman hoidosta

Epäiletkö sairastavasi astmaa?

Onko astmasi hallinnassa?

Tee astmatesti

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: