Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Mikä on keuhkoahtaumatauti?

Keuhkoahtaumatauti on yleinen pitkäaikaissairaus, jota sairastaa Suomessa noin 200 000 ihmistä.

Keuhkoahtaumataudin oireita ovat yskä, limaneritys ja hengenahdistus [1]. Keuhkoahtaumataudissa muutokset keuhkoissa kehittyvät yleensä vähitellen useiden vuosien aikana. Taudin oireisiin tottuu helposti. Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Tärkeää on, että tauti diagnosoidaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikka keuhkoahtaumatauti on etenevä sairaus, voidaan sen etenemistä hidastaa, oireita vähentää ja potilaan kokemaa elämänlaatua parantaa.

Keuhkoahtaumatautia kutsutaan myös lyhenteellä COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Keuhkoahtaumataudin merkittävin aiheuttaja on tupakointi [1]. Jatkuva altistuminen tupakansavuille, pölyille, käryille ja kaasuille nopeuttaa taudin etenemistä.

Näiltä sivuilta saat lisätietoa keuhkoahtaumataudista ja keuhkoahtaumataudin hoidosta.

 

Keuhkoahtaumatauti, krooninen bronkiitti, keuhkoputkien ahtauma ja emfyseema

Keuhkoahtaumataudilla ei ole yhtä tiettyä muotoa, vaan se koostuu eri osatekijöistä. Kullakin keuhkoahtaumatautia sairastavalla osatekijät ovat yksilöllisiä:

Keuhkoputkien ahtauma
Keuhkoahtaumataudissa hengitystiet ahtautuvat ja uloshengityksen virtaus keuhkoputkissa vaikeutuu. Ahtauman seurauksena limaneritys lisääntyy ja keuhkoputket menettävät kimmoisuuttaan.

Emfyseema eli keuhkojen laajentuma
Keuhkoahtaumatautiin voi, nimestään huolimatta, liittyä myös keuhkojen laajentuma. Emfyseemassa keuhkot menettävät kimmoisuuttaan keuhkorakkuloiden väliseinämien tuhoutuessa ja lopettaessa toimintansa, jolloin keuhkot laajenevat. Keuhkojen kyky vaihtaa happea ja hiilidioksidia häiriintyy, mikä vaikeuttaa hengitystä.

Krooninen bronkiitti
Krooninen bronkiitti on keuhkoputken jatkuva tulehdustila. Keuhkoputken limakalvovauriot voivat olla pysyviä. Taustalla on usein pitkään jatkunut altistuminen tupakansavulle ja oireena limaneritys.

Keuhkoahtaumataudin osatekijöiden seurauksena hapen ja hiilidioksidin vaihto keuhkoissa heikkenee ja oireet, kuten yskä, limaneritys ja hengenahdistus ilmenevät.

Liitännäissairaudet ovat keuhkoahtaumataudissa yleisiä

Tyypillisiä keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, uniapnea, osteoporoosi, psykiatriset sairaudet (masennus) ja syöpä [1]. Liitännäissairauksien hyvä hoito on olennaista myös keuhkoahtaumataudin hoidon näkökulmasta, sillä hyvin hoidetut liitännäissairaudet parantavat myös keuhkoahtaumataudin ennustetta.

Sairastatko keuhkoahtaumatautia?

Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudista ja sen hoidosta:

Lähteet:
[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: