Oletko terveydenhuollon ammattilainen?

Keuhkoahtaumataudin oireet

Keuhkoahtaumataudin oireet ja niiden määrä vaihtelevat yksilöllisesti. Tyypillisimpiä keuhkoahtaumataudin oireita ovat yskä, limaneritys ja rasitushengenahdistus. Muutokset keuhkoissa kehittyvät yleensä vähitellen useiden vuosien aikana, ja siksi myös oireet kehittyvät ja muuttuvat vähitellen. Keuhkoahtaumatautia sairastavalla ei välttämättä esiinny koko taudin oireiden kirjoa, ja tautia sairastava saattaa helposti myös tottua oireisiinsa ja sopeuttaa elintapojaan oireiden välttämiseksi.


Keuhkoahtaumataudin hoidon keskeisenä tavoitteena on oireiden vähentäminen ja pahenemisvaiheiden ehkäisy, jolloin tautia sairastavan elämänlaatu paranee. Tärkeää on, että tauti diagnosoidaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Mies istuu puiston penkillä ja pitää kättään suun edessä yskien.

Yleisimmät oireet: krooninen yskä, limaneritys ja hengenahdistus

Krooninen eli pitkään jatkuva yskä (myös kuiva yskä) voi olla varhainen merkki kehittyvästä keuhkoahtaumataudista. Monilla keuhkoahtaumatautia sairastavilla erittyy limaa, joka kulkeutuu yskiessä ylös hengitysteitä pitkin. Joskus kuulee puhuttavan myös tupakkayskästä. Pitkittynyt yskä tupakoitsijalla on kuitenkin aina poikkeava oire ja sen taustalla mahdollisesti oleva keuhkoahtaumatauti olisi syytä tutkia.


Kun keuhkoputket ahtautuvat, seurauksena on hengenahdistus. Taudin alkuvaiheessa hengenahdistusta esiintyy usein rasituksessa. Mitä pidemmälle keuhkoahtaumatauti etenee, sitä herkemmin hengenahdistusta voi esiintyä myös levossa.


    Taudin edetessä oireet voimistuvat. Pitkälle edenneen taudin oireita ovat:
  • hengenahdistus vähäisessä rasituksessa tai jopa levossa
  • yskä
  • laihtuminen
  • väsymys ja
  • toistuvat pahenemisvaiheet.

Oireiden lisääntyminen tai muuttuminen on merkki keuhkoahtaumataudin etenemisestä ja/tai mahdollisesti myös pahenemisvaiheesta. Uudet tai lisääntyneet oireet ovat olennaista tietoa sinua hoitavalle lääkärille ja saattavat muuttaa hoitoa ja sen toteuttamista. On tärkeää, että kerrot oireiden ilmenemisestä, lisääntymisestä tai muuttumisesta sinua hoitavalle taholle.

Viitteet:

  1. Keuhkoauhtamatauti: Käypä Hoito -suositus 2020, https://www.kaypahoito.fi/

  2. Heikkinen et al, 2018: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Koonti hoitosuosituksista. https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatautia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/ (3/2024)

06/2024, NP-FI-CPU-WCNT-240002