Artikkelit kirjoittajalta: idafram

Lääkkeiden hiilijalanjälki minimiin

Ympäristökeskustelu ulottuu tänä päivänä myös lääketeollisuuteen. Valmistusmenetelmiä, lääkeaineita, pakkauksia, jakelua ja kierrätystä kehittämällä lääkkeiden ympäristökuormaa voidaan vähentää. Potilasturvallisuus ja potilaan hyvinvointi ovat aina kuitenkin etusijalla.

Lue lisää

Muista ottaa lääkkeesi -ja ota lääke oikein

Astma ja keuhkoahtaumatauti vaativat usein säännöllistä lääkehoitoa. Lääkehoito auttaa, jos sen muistaa toteuttaa oikein. Oikein toteutettu lääkehoito varmistaa lääkkeen tehon, auttaa pitämään sairauden oireet hallinnassa ja vähentää usein pahenemisvaiheiden esiintyvyyttä. Lääkehoidon ohjeiden noudattaminen kannattaa, sillä se vaikuttaa astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavan elämänlaatuun merkittävästi.

Lue lisää

Maailman astmapäivä 5.5.2021: Astma ja väärinkäsitykset

Maailman astmapäivän tarkoituksena on nostaa tietoisuutta astmasta sairautena. Vuoden 2021 astmapäivän teema on murtaa astmaan liittyviä väärinkäsityksiä. Monet astmaan liittyyvät väärinkäsitykset voivat tulla yllätyksenä myös astmaatikolle, sillä aikaisemmin saatu ohje hoidosta voi olla vanhetunut uusien hoitosuositusten myötä.

Lue lisää

Etävastaanotto auttaa astman ja keuhkoahtaumataudin hallintaa

Etävastaanottojen hyödyntäminen terveydenhuollossa on lisääntynyt nopeasti koronapandemian myötä. Etävastaanotolla on paljon etuja, mutta myös huomioitavia näkökohtia. Kun potilas ja ammattilainen kohtaavat etänä, voi vastaanoton toteuttaa potilaalle tutussa paikassa, potilas säästää aikaa ja välttää liikkumiseen liittyviä infektioriskejä. Vaikka kaikkea ei vielä etävastaanotolla pystytä hoitamaan, voidaan sen kautta helpottaa myös astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavan asiointia.

Lue lisää

Muista hoitaa keuhkoahtaumatautia myös koronavirusaikana

Keuhkoahtaumataudin, kuten muidenkin pitkäaikaissairauksien, hoitaminen edellyttää terveydentilan jatkuvaa seurantaa ja potilaan aktiivista osallistumista. Tämä on saattanut olla haastavaa koronapandemian vuoksi. Koronavirus ei kuitenkaan saa estää perussairauksien hoitoa, vaan hoitoon on tarvittaessa uskallettava hakeutua.

Lue lisää

Astman pahenemisvaihe

Yskä ja limaisuus lisääntyvät ja tekevät olon hankalaksi päivällä, rasitus lisää hengenahdistusta ja astma herättää oireillaan aamuyöstä. Moni astmaa sairastava on saattanut kokea astman pahenemisvaiheen, jolloin astmaoireet vaikeutuvat ja hoitotasapaino heikkenee. Vaikka astmaa sairastavalle määrätyn hoidon tavoitteena on ehkäistä pahenemisvaiheita, niiden täydellinen välttäminen ei aina ole mahdollista.

Lue lisää

Katkaise keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden kierre

Keuhkoahtaumatautia sairastavalle pahenemisvaihe merkitsee oireiden lisääntymistä ja hankaloitumista. On tärkeää huolehtia siitä, ettei kärsitty pahenemisvaihe johda toistuvaan keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden kierteeseen, joka heikentää potilaan elämänlaatua.

Lue lisää

Keuhkoahtaumatauti: perusasiat järjestykseen

Keuhkoahtaumatauti on hengityselimistön sairaus, jota sairastaa noin 200 000 suomalaista. Keuhkoahtaumataudin (COPD) hoito on kokonaisvaltaista hoitoa, jossa sinnikkyys ja pitkäjänteisyys kannattavat. Kun keuhkoahtaumataudin hoidon perusasiat ovat järjestyksessä ja toteutuvat arjessa, voi taudin eteneminen hidastua ja elämänlaatu parantua.

Lue lisää

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: