Astman pahenemisvaihe

Yskä ja limaisuus lisääntyvät ja tekevät olon hankalaksi päivällä, rasitus lisää hengenahdistusta ja astma herättää oireillaan aamuyöstä. Moni astmaa sairastava on saattanut kokea astman pahenemisvaiheen, jolloin astmaoireet vaikeutuvat ja hoitotasapaino heikkenee. Vaikka astmaa sairastavalle määrätyn hoidon tavoitteena on ehkäistä pahenemisvaiheita, niiden täydellinen välttäminen ei aina ole mahdollista.

Tunnista astman pahenemisvaihe

Hyvässä hoitotasapainossa astmaa sairastava ei tarvitse avaavaa oirelääkettä useammin kuin korkeintaan kaksi kertaa viikossa, eikä astmasta johtuvia oireita juurikaan esiinny. Astman pahenemisvaiheessa saattavat yskä, limaisuus ja yölliset astmaoireet voimistua, rasituksen aikainen oireilu lisääntyä ja PEF-puhallusten arvot laskea normaalista [1]. Seuraamalla astmaoireita, PEF-arvoja ja avaavan lääkkeen tarvetta, astmaatikon on mahdollista huomata astmatasapainon heikentyneen.

– Astman pahenemisvaiheessa oireet saattavat olla lieviä ja vaihdella henkilöittäin, mutta pahenemisvaihe voi myös alkaa nopeasti ja olla vaikea. Usein taustalla on tavallinen virusinfektio tai altistuminen astmaa pahentaville tekijöille, kuten tupakansavulle. Lääkehoidon unohtuminen voi myös aiheuttaa pahenemisvaiheen, kertoo keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Harri Öistämö [2].

Astman hoitotasapainon voi testata helposti testillä, joka on lyhyt astmaoireita kartoittava kysely. Pääset astmatestiin tästä linkistä.

Astman pahenemisvaiheen hoito perustuu kirjalliseen omahoito-ohjeeseen

Pahenemisvaihetta varten astmaa sairastavalla tulisi olla kirjallinen omahoito-ohje. Pahenemisvaiheen aikana tarve avaavalle lääkkeelle useimmiten lisääntyy ja peruslääkitykseen saatetaan tehdä muutos omahoito-ohjeen mukaisesti. Pahenemisvaihetta saattaa olla tarpeen hoitaa myös lääkärin määräämällä tablettikortisonikuurilla.

Mikäli pahenemisvaiheen oireet eivät helpota omahoito-ohjeiden toteuttamisella tai oireet ovat epätyypillisiä, tulisi astmaa sairastavan ottaa yhteyttä omaan hoitopaikkaansa joko varaamalla soittoajan, etävastaanoton tai vastaanottoajan. Jos pahenemisvaiheen oireet ovat vaikeat, ei lähtemistä vastaanotolle tule viivästyttää turhaan, ei edes korona-aikana.

Toistuvat pahenemisvaiheet

Toistuvat pahenemisvaiheet vaikuttavat astmaatikon elämänlaatuun ja lisäävät poissaoloja niin työstä kuin harrastuksista. Mikäli pahenemisvaiheita on useammin kuin kaksi kertaa vuodessa tai astmatestipisteet ovat alle 20 pistettä, astmaatikon tulisi varata aika seurantakäynnille.

– Astmaa sairastavan ei tulisi tottua siihen, että pahenemisvaiheita on useita vuodessa. Oikein toteutetulla hoidolla voidaan usein parantaa astmaatikon elämänlaatua, kertoo Harri Öistämö.

Pahenemisvaiheiden taustalta voi paljastua esimerkiksi puutteellinen lääkkeenottotekniikka, hoitamaton allergia tai jokin muu syy sille, miksi hoito ei ole tehonnut.

– Jos pahenemisvaiheita on useita, tulisi arvioida pahenemisvaiheiden syy. Astmaa sairastavan on hyvä pitää kiinni hoito-ohjeiden mukaisesta seurantakäynnistä ja hakeutua myös tarpeen vaatiessa ylimääräiselle seurantakäynnille. Seurantakäynti antaa mahdollisuuden muuttaa hoitoa astmaa sairastavan tarpeita vastaavaksi, jatkaa Öistämö.

 

Testaa astman hoitotasapaino astmatestillä

  • Tee astmatesti
  • Tee lasten astmatesti (alle 12-vuotiaat huoltajan kanssa)

Lue lisää astmasta ja sen hoidosta

Lähteet:

[1] Astma. Käypä hoito-suositus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2012 (viitattu 1.3.2020). Saatavilla internetissä www.kaypahoito.fi.

[2] Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Harri Öistämön haastattelu 22.2.2021.

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: