Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumatauti ja liitännäissairaudet

Tyypillisiä liittännäissairauksia keuhkoahtaumatautia sairastavilla ovat esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet. Liitännäissairauksien hyvä hoito on osa keuhkoahtaumataudin hoitoa.

Liitännäissairaus saattaa vaikuttaa merkittävästi keuhkoahtaumatautia sairastavan elämänlaatuun. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, aivoverenkierron sairaudet, diabetes, verenpainetauti, psykiatriset sairaudet, suolisto-ja munuaissairaudet, osteoporoosi ja syöpä ovat keuhkoahtaumatautia sairastavilla yleisempiä kuin samanikäisellä väestöllä [1].

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet muodostavat merkittävän osan keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksista. Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • Sydämen vajaatoiminta
  • Verenpainetauti (kohonnut verenpaine)
  • Sepelvaltimotauti

Tupakointihistoriasta johtuen ja erityisesti tupakoinnin jatkuessa keuhkoahtaumatautia sairastavalla on riski sairastua kohonneeseen verenpaineeseen ja kohonnut riski saada aivo-tai sydäninfarkti.

Keuhkosyöpä

Tupakointihistorian seurauksena keuhkoahtaumaa sairastavan riski sairastua keuhkosyöpään on kohonnut. Tupakoinnin lopettaminen on olennainen osa keuhkoahtamataudin hoitoa ja vähentää samalla riskiä sairastua keuhkosyöpään. Mikäli taudin oirekuva muuttuu, uusitaan taudin diagnosointivaiheessa tehty keuhkojen röntgenkuvaus keuhkosyövän poissulkemiseksi.

Metabolinen oireyhtymä ja diabetes

Metabolinen oireyhtymä ja diabetes ovat keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksia. Tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän hoidossa on samoja, elintapoihin liittyviä teemoja kuin keuhkoahtaumataudin hoidossa: riittävä liikunta, tupakoinnin lopettaminen, terveellinen ruokavalio ja painonhallinta.

Osteoporoosi

Osteoporoosi (luukato) haurastuttaa luita. Seurauksena on usein luiden murtumia, jotka saattavat parantua hitaasti. Keuhkoahtaumataudin merkitystä osteoporoosin puhkeamisessa ei tiedetä tarkasti. Osteoporoosi voi vaikeuttaa keuhkoahtaumataudin hoitoa, koska liikkumisen ja aktiivisen elämäntavan ylläpito voi vaikeutua luunmurtumien seurauksena.

Masennus ja ahdistuneisuus

Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisiä liitännäissairauksia keuhkoahtaumatautia sairastavilla [2]. Onkin tärkeää, että mielen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota heti hoidon alusta lähtien. Keuhkoahtaumatautia sairastava ja hänen läheisensä saattavat tarvita tukea ja kannustusta hoidon toteuttamisessa.

Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Testaa keuhkoahtaumataudin vaikutus omaan hyvinvointiisi CAT-testillä

Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksista

Lähteet:

[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

[2] Katja Heikkinen, Maria Juusela, Tiina Kaistila, Sari Knaapi-Junnila, Merja Kukkonen, Anne Pohju, Hannele Siltanen 2018: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Koonti hoitosuosituksista. Saatavilla https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatautia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: