Oletko terveydenhuollon ammattilainen?

Kaksi vanhempaa miestä pelaa ulkona puistossa shakkia.
Kaksi vanhempaa miestä pelaa ulkona puistossa shakkia.

Keuhkoahtaumatauti

Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Mikä on keuhkoahtaumatauti?

Keuhkoahtaumatauti on yleinen pitkäaikaissairaus, jota sairastaa Suomessa noin 200 000 ihmistä. Keuhkoahtaumataudin oireita ovat yskä, limaneritys ja hengenahdistus etenkin rasituksessa. Keuhkoahtaumataudin taustalla on yleisimmin vuosia kestänyt tupakointi. Keuhkoissa tapahtuvat muutokset kehittyvät vähitellen useiden vuosien aikana.


Varhaisella keuhkoahtaumataudin tunnistamisella ja aktiivisella hoidolla voidaan kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen: taudin etemistä voidaan hidastaa, oireita vähentää ja potilaan kokemaa elämänlaatua parantaa.


Keuhkoahtaumataudin oireisiin tottuu helposti. Tärkeää on, että tauti diagnosoidaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, hakeudu lääkärin tai hoitajan luo keskustelemaan oireistasi.


Keuhkoahtaumatautia kutsutaan myös lyhenteellä COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Taudin merkittävin aiheuttaja on tupakointi. Jatkuva altistuminen tupakansavuille, pölyille, käryille ja kaasuille nopeuttaa taudin etenemistä.

Keuhkoahtaumatauti koostuu monesta eri osatekijästä

Keuhkoahtaumataudilla ei ole yhtä tiettyä muotoa, vaan se koostuu eri osatekijöistä. Kullakin keuhkoahtaumatautia sairastavalla osatekijät ovat yksilöllisiä. Keuhkoahtaumataudin osatekijöiden seurauksena hapen ja hiilidioksidin vaihto keuhkoissa heikkenee ja oireet, kuten yskä, limaneritys ja hengenahdistus ilmenevät.

Keuhkoputkien ahtauma

Keuhkoahtaumataudissa hengitystiet ahtautuvat ja uloshengityksen virtaus keuhkoputkissa vaikeutuu. Ahtauman seurauksena limaneritys lisääntyy ja keuhkoputket menettävät kimmoisuuttaan.

Emfyseema eli keuhkojen laajentuma

Keuhkoahtaumatautiin voi, nimestään huolimatta, liittyä myös keuhkojen laajentuma. Emfyseemassa keuhkot menettävät kimmoisuuttaan keuhkorakkuloiden väliseinämien tuhoutuessa ja lopettaessa toimintansa, jolloin keuhkot laajenevat. Keuhkojen kyky vaihtaa happea ja hiilidioksidia häiriintyy, mikä vaikeuttaa hengitystä.

Krooninen bronkiitti

Krooninen bronkiitti on keuhkoputken jatkuva tulehdustila. Keuhkoputken limakalvovauriot voivat olla pysyviä. Taustalla on usein pitkään jatkunut altistuminen tupakansavulle ja oireena limaneritys.

Liitännäissairaudet ovat keuhkoahtaumataudissa yleisiä

Tyypillisiä keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, uniapnea, osteoporoosi, psykiatriset sairaudet (masennus) ja syöpä. Liitännäissairauksien hoito on olennaista myös keuhkoahtaumataudin hoidon näkökulmasta, sillä hyvin hoidetut liitännäissairaudet parantavat myös keuhkoahtaumataudin ennustetta.

06/2024, NP-FI-CPU-WCNT-240001