Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

CAT-testi

CAT-testi on kansainvälisen työryhmän kehittämä, validoitu oirekartoituksen apuväline keuhkoahtaumatautipotilaille. Testi koostuu kahdeksasta oireita ja niiden vaikutusta arvioivasta kysymyksestä ja se on helppo ja nopea tehdä. Testin tulokset on hyvä käydä läpi lääkärin tai hoitajan kanssa ja keskustella mahdollisesti esiin nousseet lisäkysymykset.

TEE CAT-TESTI

CAT-testin käyttöä suositellaan hoitosuosituksissa. Tulokset kuvaavat keuhkoahtaumataudin vaikutusta elämään ja sen pistemäärä otetaan huomioon hoitosuunnitelmaa arvioitaessa. Testin pistemäärä kirjataan potilastietoihin, jotta seuraavalla kerralla vastaanotolla asioidessa voidaan ottaa huomioon oireilussa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Jokaisesta kysymyksestä saadaan 0-5 pistettä, joten testin kokonaispistemäärä on 0-40. Ensimmäiset 4 kysymyskohtaa kartoittavat oireilua ja loput 4 kohtaa oireiden vaikutusta arkeen.

Tärkeintä pisteiden tulkinnassa ja merkityksestä hoitoon on pisteiden raja-arvo 10.
Oireilun ollessa lievää tai vähäistä, pisteet ovat alle 10. Hoitosuosituksen mukaan on hoitoon kiinnitettävä enemmän huomiota raja-arvon ylittyessä.

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: