Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia maailmassa. Astman oireet saadaan hyvin hallintaan nykyaikaisilla lääkkeillä, ja astmaa sairastavat pystyvät nauttimaan elämästään täysipainoisesti.

Astmatesti

Astmatesti on astmapotilaille tarkoitettu testi, jolla voidaan helposti ja nopeasti arvioida, miten hyvin astma on hallinnassa. Astma on yleinen, hoidettavissa oleva sairaus, joka voi vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun. Astman hoitamiseen erikoistuneet lääkärit ovat laatineet astmatestin, ja se on testattu tieteellisesti sadoilla astmapotilailla. Potilaat, lääkärit ja hoitajat voivat käyttää testituloksia apuna tarvittavan hoitotason määrittämisessä.

Astmatestin tuloksena saadaan potilaan senhetkistä astman hallintaa kuvaava pistemäärä.

Lasten astmatesti on tarkoitettu 4-11 -vuotiaille lapsille. Nuori vastaaja saattaa tarvita vanhempiensa tukea vastaamisessa. Aikuisten astmatesti soveltuu käyttöön 12-vuotiaasta ylöspäin.

Astmatesti ei korvaa muita nykyisiä astman seurannan menetelmiä, mutta toimii kätevänä lisätyökaluna hoitotavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa ja suunnittelussa.

Astmatestin voi tehdä itse ja keskustella tuloksista lääkärin tai hoitajan kanssa. Astmatestin kehitystyöstä, käyttökelpoisuudesta ja luotettavuudesta on julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia. Astman hoitosuositukset puoltavat astmatestin käyttöä.

1) Astmatesti on yksinkertainen ja nopea apuväline lääkäreille ja hoitajille. Heikki Ekroos ja Sirkku Vilkman, Suomen Lääkärilehti 2008;38:3095-3098

2) Nathan RA ym. Development of the Asthma Control Test. J Allergy Clin Immunol 2004; 113:59-65

Astmatestin muun kieliset versiot löydät kansainväliseltä sivustolta www.asthmacontroltest.com.

Finnish version of the Asthma Control Test ™ The Asthma Control Test ™ is a trademark of Quality Metric Incorporated © 2002. www.ginasthma.org

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: