Muista ottaa lääkkeesi -ja ota lääke oikein

Astma ja keuhkoahtaumatauti vaativat usein säännöllistä lääkehoitoa. Lääkehoito auttaa, jos sen muistaa toteuttaa oikein. Oikein toteutettu lääkehoito varmistaa lääkkeen tehon, auttaa pitämään sairauden oireet hallinnassa ja vähentää usein pahenemisvaiheiden esiintyvyyttä. Lääkehoidon ohjeiden noudattaminen kannattaa, sillä se vaikuttaa astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavan elämänlaatuun merkittävästi.

Miksi lääkehoidon pitää olla säännöllistä?

Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat sairauksia, joissa lääkehoito on tärkeässä osassa. Astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavalla voi olla käytössä eri tavalla vaikuttavia lääkkeitä, lyhyt- tai pitkävaikutteisia. Mikäli lääkkeitä on käytössä useita, on tärkeää ymmärtää käyttää erilaisia lääkkeitä oikein. Näin lääkehoito toteutuu oikein ja lääkkeen haluttu vaikutus saadaan aikaiseksi.

-Pitkävaikutteisen, ns hoitavan lääkkeen idea on, että kun lääke otetaan säännöllisesti, edellisen annoksen teho ei pääse hiipumaan ennen seuraavaa annosta. Näin estetään tulehdusta äitymästä ja oireet pysyvät paremmin hallinnassa, kertoo keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Oscar Hilden Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä.

Kaikilla astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla tulisi olla saatavilla lyhytvaikutteinen, keuhkoputkia nopeasti avaava lääke [1],[2]. Lieväoireisilla lyhytvaikutteinen lääke voi olla myös ainoa lääke.

-Lyhytvaikutteinen lääke on tarkoitettu vain tarvittaessa otettavaksi. Usein puhutaan joko avaavasta lääkkeestä tai oirelääkkeestä. Lääke avaa nimensä mukaisesti keuhkoputkia nopeasti, mikä helpottaa hengittämistä, mutta lääkkeen vaikutus säilyy vain muutaman tunnin. Jos lyhytvaikutteista lääkettä joutuu ottamaan useita kertoja viikossa, on syytä yhdessä lääkärin kanssa varmistaa että muu lääkitys on asianmukainen ja riittävä, Oscar Hilden kertoo.

Lääkkeet otetaan usein inhalaattorista, mikä helpottaa lääkkeen annostelua ja ottamista kotona. Inhalaattori voi olla joko kuivajauhe- tai ponnekaasuinhalaattori. Kullakin inhalaattorilla on oma lääkkeenottotekniikkansa.

Lääkehoito tapahtuu lääkärin ohjeen mukaan

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettäviä sisäänhengitettäviä pitkävaikutteisia lääkkeitä käytetään joko kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Joissain lääkkeissä annostelu voi kuitenkin olla harvempaa, esimerkiksi biologisia lääkkeitä annostellaan harvemmin. Lääkärin kirjoittamasta reseptistä löytää ohjeet lääkkeen ottamiseksi.

Oscar Hilden nostaa esiin myös annosmäärän, eli miten paljon lääkettä käytetään kerralla:

-Lääkäri saattaa määrätä otettavaksi useamman annoksen samalla kertaa, esimerkiksi kaksi annosta yhdellä kerralla. Onkin syytä tarkistaa, erityisesti lääkkeen vaihtuessa, montako annosta lääkäri on määrännyt otettavaksi, jotta lääkkeen teho pysyy halutulla tasolla. Lääkityksen muuttuessa on myös syytä varmistaa, jatkuuko aikaisempi lääkitys vai tuleeko uusi lääke muiden lääkkeiden rinnalle, lisää Hilden.

Säännöllistä lääkitystä käyttävän olisi hyvä käydä seurantakäynnillä, jotta lääkityksen tehosta ja oikeasta lääkkeenottotekniikasta pystytään varmistumaan. Seurantakäynti voi paljastaa esimerkiksi väärinymmärryksen lääkkeenoton ohjeissa.

-Epätyydyttävässä hallinnassa olevan taudin taustalla voi hyvinkin olla puutteellinen lääkeadherenssi, eli lääkettä ei ole otettu säännöllisesti ja oikein. Seurantakäynnillä lääkäri pystyy tarkistamaan myös lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset ja tarvittaessa vaihto sopivampaan lääkkeeseen voidaan tehdä heti. Keuhkosairauksien aiheuttamiin oireisiin myös totutaan ja aika ajoin on hyvä saada objektiivisempi arvio sairauden todelliseen tilaan, kertoo Oscar Hilden [3].

Astmaan ja keuhkoahtaumatautiin määrättyjä lääkkeitä tulisi aina ottaa lääkärin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Muutokset lääkitykseen tehdään aina lääkärin johtamana. Jos olet epävarma omasta lääkityksestäsi, varaa seurantakäyntiaika terveydenhuoltoon tai varmista omasta apteekistasi, mitä lääkettä sinulle on määrätty.

Jos epäilet sairastavasi astmaa tai keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Testaa astman hoitotasapaino tai keuhkoahtaumataudin oireiden vaikutus:

– Tee astmatesti

– Tee CAT testi

Lähteet:
[1] Astma. Käypä hoito-suositus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2012 (viitattu 7.7.2020). Saatavilla internetissä www.kaypahoito.fi.

[2] Keuhkoahtaumatauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 7.7.2021). Saatavilla:https://kaypahoito.fi

[3] Oscar Hilden. Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, haastattelu 6.7.2021

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: