Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumataudin seurantakäynti

Seurantakäynnillä varmistetaan, että keuhkoahtaumatautia sairastavan hoito toteutuu oikein.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan hoitoon kuuluu olennaisena osana seurantakäynti. Keuhkoahtaumataudin seurantakäynti kannattaa varata annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka itse ei huomaisi muutosta sairaudessaan.

Miksi seurantakäynti on tärkeä?

Keuhkoahtaumatautia sairastavalle seurantakäynti on lääkkeettömän ja lääkehoidon tarkastuspiste, jolla kartoitetaan hoidon onnistuminen. Seuranta, eli kontrollikäynnillä

 • Kartoitetaan oireet ja niiden muutokset
 • Kartoitetaan mahdolliset pahenemisvaiheet
 • Kontrolloidaan lääkehoitoon liittyvät asiat (lääkkeen säännöllinen käyttö, lääkkeenottotekniikka, lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen käyttö)
 • Tarkastetaan ja ohjataan lääkkeettömän hoidon toteutumista (liikunta ja aktiivisuus, ravinto, rokotukset, savuttomuus)
 • Muutetaan hoito-ohjeita tarvittaessa taudin etenemisen hidastamiseksi
 • Tarkistetaan liitännäissairauksien hoito
 • Varmistetaan seuraavan seurantakäynnin aikataulu

Keuhkoahtaumatautia sairastavalle seurantakäynti antaa mahdollisuuden kysyä ja keskustella hoidosta ja siinä askarruttavista kysymyksistä lääkärin tai hoitajan kanssa.

Seurantakäynti voi muuttaa keuhkoahtaumatautia sairastavan hoitoa

Kuten muissakin sairauksissa,myös keuhkoahtaumataudissa hoidon tarve saattaa muuttua sairauden oireiden myötä. Muutosta ei välttämättä ole itse helppo havaita. Seurantakäynnin aikana hoitoon saatetaan tehdä muutoksia, jotka koskevat joko lääkehoitoa tai lääkkeetöntä hoitoa.

Seurantakäynti onkin tärkeä hoidon seurannan ja onnistumisen työväline terveydenhuollon ammattilaiselle ja keuhkoahtaumatautia sairastavalle. Jotta hoitoa voidaan tarkastaa ja muuttaa tarvittaessa, tulisi seurantakäynneille tulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Seurantakäynnin muistilista keuhkoahtaumatautia sairastavalle

Keuhkoahtaumataudin seurantakäynnille kannattaa valmistautua etukäteen. Apuna valmistautumisessa voi käyttää keuhkoahtaumataudin oireita ja elämänlaatua kartoittavaa CAT-testiä. Voit myös miettiä valmiiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia oireita minulla on ollut?
 • Miten oireeni ovat muuttuneet?
 • Olenko sairastanut pahenemisvaiheita?
 • Miten paljon olen käyttänyt lyhytvaikutteista avaavaa lääkettä?
 • Ovatko ottamani rokotteet riittävät?
 • Koska viimeksi lääkkeenottotekniikkani on tarkastettu?
 • Millä tavalla olen ollut aktiivinen ja liikkunut?
 • Jaksanko liikkua kuten aikaisemmin?
 • Onko painoni muuttunut?
 • Altistunko tupakansavulle/poltanko edelleen?

Mikäli mahdollista, voi ennalta täytetyn CAT-testin tuoda vastaanotolle ja ottaa mukaan keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

Testaa keuhkoahtaumataudin oireiden määrä ja vaikutus elämänlaatuun CAT-testillä

Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudin hoidosta:

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: