Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Savuttomuus

Savuttomuus on osa keuhkoahtaumataudin hoitoa. Tupakointi ja tupakansavulle altistuminen nopeuttaa keuhkoahtaumataudin etenemistä, oireiden lisääntymistä ja heikentää lääkityksen tehoa.

Savuttomuus on olennaista keuhkoahtaumataudin hoidossa. Keuhkoputkien altistuminen tupakansavulle pahentaa taudin oireita sen kaikissa vaiheissa, kun taas tupakoinnin lopettaminen parantaa taudin ennustetta [1].

Tupakkayskä

Tupakkayskä saattaa olla ensioire keuhkoahtaumataudista. Tupakkayskää pidetään usein harmittomana, jolloin oireita vähätellään tai ne jäävät huomiotta. Keuhkoputkien limaneritys lisääntyy, koska ne yrittävät puhdistaa itseään sinne kasaantuvista epäpuhtauksista. Epäpuhtaudet kulkeutuvat ulos keuhkoputkista liman mukana yskimällä. Pitkittynyt yskä tupakoitsijalla on aina poikkeava oire ja keuhkoahtauman mahdollisuus tulisi sulkea pois yskän aiheuttajana.

Tupakoinnin lopettaminen auttaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa

Erityisesti keuhkoahtaumataudissa tupakoinnin lopettaminen kannattaa. Riippumatta keuhkoahtaumataudin vaikeusasteesta

  • Fyysinen suorituskyky paranee
  • Keuhkojen toiminta paranee
  • Hengenahdistus vähenee
  • Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden ja sydäninfarktin riski vähenee merkittävästi
  • Lääkityksen teho paranee
  • Häkä häviää elimistöstä
  • Veren happipitoisuus paranee

Tupakoinnin lopettaminen auttaa keuhkoahtaumataudin omahoidon onnistumista ja vähentää muita terveyteen liittyviä riskejä. Myös keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksen hoidossa (kuten sydämen vajaatoiminta ja diabetes) tupakoinnin lopettamisella on merkitystä.

Pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen

Tupakoinnin lopettaminen ei aina ole helppoa ja saattaa vaatia useamman lopettamisyrityksen. Ennen onnistunutta, pysyvää lopettamista on yrityksiä takana keskimäärin 3-4 [2]. Vain harva onnistuu tupakoinnin lopettamisessa ensimmäisellä yrityksellään. Tärkeää onkin jaksaa yrittää, jotta pääsee tavoitteeseen.

Tupakoinnin lopettamiseen voi saada apua myös omasta hoitopaikasta. Keskustele lääkärisi tai hoitajasi kanssa tupakoinnin lopettamisesta. Terveydenhuollosta tai apteekista saa lisätietoa tupakoinnin lopettamisen tueksi tarkoitetuista nikotiinikorvaustuotteista, joista voi olla apua tupakoinnin lopettamisessa.

Tupakoinnin lopettamista ei välttämättä tarvitse tehdä yksin. Monilla paikkakunnilla on tupakoinnin lopettamiseen liittyviä ryhmiä, joiden kautta voi saada vertaistukea.

Tupakoinnin lopettaminen:

Testaa keuhkoahtaumataudin vaikutus omaan hyvinvointiisi CAT-testillä

Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudin hoidosta

Lähteet:
[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

[2] Katja Heikkinen, Maria Juusela, Tiina Kaistila, Sari Knaapi-Junnila, Merja Kukkonen, Anne Pohju, Hannele Siltanen 2018: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Koonti hoitosuosituksista. Saatavilla https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatautia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: