Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa oireet vaikeutuvat merkittävästi tavanomaisesta päivittäisestä vaihtelusta [1].

Pahenemisvaihe heikentää keuhkojen toimintakykyä

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe heikentää keuhkojen toimintakykyä. Useimmiten pahenemisvaiheen taustalla on hengitystieinfektio (arviolta 60-80% tapauksista), mutta syynä voi olla myös hoidon laiminlyönti, säätilan muutokset tai huono ilmanlaatu [1].

Keuhkoahtaumatautia sairastavan tulisi välttää pahenemisvaiheita ja suhtautua niihin vakavasti, koska toistuvat pahenemisvaiheet heikentävät keuhkojen toimintakykyä. Sairastetun pahenemisvaiheen jälkeen riski uusille pahenemisvaiheille on suurentunut, ja niiden ennaltaehkäisy tulisi ottaa tavoitteeksi. Pahenemisvaihe voi vaikuttaa myös potilaan käyttämään lääkitykseen. Tieto pahenemisvaiheista on tärkeää arvioitaessa lääkitystä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, jolloin potilaan pitäisi oma-aloitteisesti

 • tunnistaa pahenemisvaihe
 • hoitaa pahenemisvaihetta hoito-ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa hakeutua hoitoon
 • osata seurantakäynnillä kertoa pahenemisvaiheista hoitajalle tai lääkärille.

Tunnista keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

Tavallisin syy pahenemisvaiheelle on hengitystieinfektio, kuten nuhakuume tai keuhkoputken tulehdus. Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa oiteet hankaloituvat ja tyypillistä on [1]:

 • lisääntynyt hengenahdistus
 • vaikeutunut yskä
 • mahdolliset märkäiset yskökset

Myös lievän pahenemisvaiheen tunnistaminen on tärkeää, jotta hoitoa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatautia sairastavalla tulisi olla lääkärin antama ohje siitä, miten toimia ja mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä pahenemisvaiheessa. Pahenemisvaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan lääkehoidon ja hoitopaikan mukaisesti; lievä pahenemisvaihe, keskivaikea pahenemisvaihe ja vaikea pahenemisvaihe [1].

 • Lievä pahenemisvaihe: Hoidetaan lyhytvaikutteisilla avaavilla lääkkeillä. Saattaa edellyttää lääkärissä käyntiä, hoito tapahtuu kotona.
 • Keskivaikea pahenemisvaihe: Lyhytvaikutteisten avaavien lisäksi hoidossa tarvitaan antibioottikuuri tai suun kautta annosteltava kortikosteroidikuuri. Edellyttää lääkärissä käyntiä, joka voi tapahtua esimerkiksi päivystyksessä. Hoito tapahtuu kotona, kuten lievässäkin pahenemisvaiheessa.
 • Vaikea pahenemisvaihe: Vaatii päivystyskäyntiä ja sairaalahoitoa. Hoitojakso voi tapahtua esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla tai muulla osastolla.

Jos keuhkoahtaumatautia sairastavan tila edellyttää, tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle. Odottelu ei kannata, vaan kynnys hakeutua vastaanotolle ei saa olla liian korkea. Pahenemisvaiheen mukaisen hoidon aloittaminen nopeuttaa toipumista.

Keuhkoahtaumaa sairastavan tulee noudattaa saamiaan pahenemisvaiheen hoito-ohjeita. Mikäli et ole saanut pahenemisvaiheen hoito-ohjeita, ole tarvitteassa yhteydessä omaan hoitopaikkaasi.

Mitä keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen?

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen on tärkeää estää pahenemisvaiheen uusiutuminen. Pahenemisvaiheita voidaan ehkäistä [2]:

 • Pitämällä yllä fyysistä aktiivisuutta
 • Huolehtimalla keuhkoahtaumataudin hoitoon määrätyn lääkkeen oikeasta käytöstä
 • Tupakoinnin lopettamisella
 • Oireiden varhaisella tunnistamisella
 • Rokotteista huolehtimalla
 • Ahdistuksesta, masennuksesta ja sosiaalisista ongelmista puhumalla

On tärkeää, että keuhkoahtaumatautia sairastava varaa seurantakäynti ajan pahenemisvaiheen jälkeen.

Valmistaudu keskustelemaan seurantakäynnillä aikaisemmista pahenemisvaiheista, oireista ja toteuttamastasi hoidosta. Ennen seurantakäyntiä on hyvä tehdä CAT-testi.

Jos epäilet sairastaneesi pahenemisvaiheen, kertominen asiasta lääkärille tai hoitajalle seurantakäynnillä on olennaista, sillä sairastettu pahenemisvaihe saattaa muuttaa keuhkoahtaumatautia sairastavan lääkitystä ja hoitoa.

Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Lue lisää keuhkoahtaumataudista:

Lähteet:

[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

[2] Katja Heikkinen, Maria Juusela, Tiina Kaistila, Sari Knaapi-Junnila, Merja Kukkonen, Anne Pohju, Hannele Siltanen 2018: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Koonti hoitosuosituksista. Saatavilla https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatautia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: