Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumataudin oireet

Tunnista keuhkoahtaumataudin oireet ja niiden muutokset

Keuhkoahtaumataudin oireita ovat yskä, limaneritys ja hengenahdistus

Keuhkoahtaumataudin oireet ja niiden määrä vaihtelevat yksilöllisesti [1]. Keuhkoahtaumatautia sairastavalla ei välttämättä esiinny koko taudin oireiden kirjoa. Oireet kehittyvät vähitellen ja keuhkoahtaumatautia sairastava saattaa myös tottua oireisiinsa ja sopeuttaa elintapojaan oireiden välttämiseksi. Keuhkoahtaumataudin hoidon yhtenä tavoitteena on oireiden vähentäminen, jolloin tautia sairastavan elämänlaatu paranee.

Krooninen yskä ja limaneritys
Keuhkoahtaumataudin alkuvaiheessa krooninen eli pitkään jatkuva yskä (myös kuiva yskä) voi olla varhainen merkki kehittyvästä keuhkoahtaumataudista. Monilla keuhkoahtaumatautia sairastavilla erittyy limaa, joka kulkeutuu yskiessä ylös hengitysteitä pitkin. Joskus kuulee puhuttavan myös tupakkayskästä. Pitkittynyt yskä tupakoitsijalla on kuitenkin aina poikkeava oire ja sen taustalla mahdollisesti oleva keuhkoahtautauti olisi syytä tutkia.

Hengenahdistus
Kun keuhkoputket ahtautuvat, seurauksena on hengenahdistus. Taudin alkuvaiheessa hengenahdistus esiintyy usein rasituksessa. Mitä pidemmälle keuhkoahtaumatauti etenee, sitä herkemmin hengenahdistusta voi esiintyä myös levossa.

Taudin edetessä oireet voimistuvat. Pitkälle edenneen taudin oireita ovat [1]:

  • hengenahdistus vähäisessä rasituksessa tai jopa levossa
  • yskä
  • laihtuminen
  • väsymys ja
  • toistuvat pahenemisvaiheet.

Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Huomioi oireiden muutokset

Oireiden lisääntyminen tai muuttuminen on merkki keuhkoahtaumataudin etenemisestä ja/tai mahdollisesti myös pahenemisvaiheesta. Uudet tai lisääntyneet oireet ovat olennaista tietoa hoitohenkilökunnalle ja saattavat muuttaa hoitoa ja sen toteuttamista.  On tärkeää, että kerrot oireiden ilmenemisestä, lisääntymisestä tai muuttumisesta sinua hoitavalle taholle.

Sairastatko keuhkoahtaumatautia?

Testaa keuhkoahtaumataudin oireiden määrä ja vaikutus elämänlaatuun
Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudista:

Lähteet:

[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: