Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumataudin lääkehoito

Keuhkoahtaumatautia sairastavan lääkitys on yksilöllinen ja voi muuttua.

Keuhkoahtaumataudin lääkehoito vaatii sitoutumista

Keuhkoahtaumataudin lääkehoidossa tärkeää on sitoutuminen ohjeiden mukaiseen lääkkeiden käyttöön. Keuhkoahtaumataudin lääkehoidon tarkoituksena on vähentää oireita, estää pahenemisvaiheita sekä hidastaa taudin etenemistä [1]. Tarvittavan lääkityksen keuhkoahtaumatautia sairastavalle määrää häntä hoitava lääkäri.

Keuhkoahtaumataudin lääkehoidossa käytetään inhaloitavia, eli sisäänhengitettäviä lääkkeitä. Lääkkeet voivat olla jauhe- tai ponnekaasulla toimivassa inhalaattorissa. Pahenemisvaiheiden yhteydessä tai runsasoireisilla potilailla saatetaan käyttää myös tablettimuotoisia lääkkeitä. Lääkityksen lisäksi potilaalla saattaa olla käytössään lisähappi tai muu hengitystä helpottava apuväline.

Inhalaattorin käytön osaaminen on tärkeää

Valtaosa keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävistä lääkkeistä annostellaan inhalaattori (lääkelaite) avulla sisäänhengityksen mukana keuhkoputkiin ja keuhkoihin. Lääkityksen tehon vaikuttaa reseptin mukaisen lääkkeenoton lisäksi se, miten hyvin keuhkoahtaumatautia sairastava osaa käyttää hänelle määrättyä, yhtä tai useampaa inhalaattoria.

Eri inhalaattoreiden käytössä on eroja, joten keuhkoahtaumaa sairastavan tulee tuntea omat inhalaattorinsa ja osata käyttää kaikkia hänelle määrättyjä inhalaattoreita oikein. Inhalaattorin käytön osaaminen tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin esimerkiksi seurantakäynnin yhteydessä. Myös apteekeista saa neuvontaa inhalaattorin käytön osaamisen varmistamiseksi.

Keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä

Keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävät lääkkeet eroavat toisistaan muun muassa vaikuttavien aineiden, inhalaattorien sekä annosteluvälin osalta. Tyypillisiä lääkeryhmiä, joita keuhkoahtaumataudin hoidossa saatetaan käyttää, ovat:

Astmalääkkeet - nopeavaikutteiset avaavat astmalääkkeet

Lyhytvaikutteiset avaavat lääkkeet

Lyhytvaikutteiset lääkkeet ovat varalla tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti vaikuttavaa, hengitysteitä avaavaa lääkettä. Mikäli keuhkoahtaumatauti ei ole edennyt pitkälle, voi lyhytvaikutteinen avaava lääke olla keuhkoahtaumatautia sairastavalla ainoa käytössä oleva lääke. Jos keuhkoahtaumatautia sairastavan lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen käyttö on toistuvaa ja oireet lisääntyneet, ei lääkitys välttämättä ole riittävä. Ota tarvittaessa yhteyttä hoitopaikkaasi.

Astmalääkkeet - hoitavat astmalääkkeet

Pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet

Pitkävaikutteisia avaavia lääkkeitä käytetään säännöllisesti, valmisteesta riippuen 1-2 kertaa päivässä. Inhalaattori voi sisältää yhden tai useamman pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen. Käytössä voi olla myös useampi inhalaattori, jolloin erityyppiset pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet ovat omissa inhalaattoreissaan.

Astmalääkkeet - hoitavat astmalääkkeet

Yhdistelmävalmisteet

Inhalaationa annosteltava yhdistelmävalmiste sisältää kortikosteroidin lisäksi usein yhden pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen. Valmisteesta riippuen annostelu tapahtuu 1-2 kertaa päivässä. Yhdistelmävalmisteen sijaan potilaalla voi olla käytössä myös samat lääkeaineet erillisistä inhalaattoreista, jolloin potilaalla on käytössä useampi inhalaattori.

Kolmen lääkeainetta sisältävät inhalaattorit koostuvat kahdesta pitkävaikutteisesta avaavasta lääkkeestä sekä kortikosteroidista. Yhdistelmavalmisteessa olevat lääkkeet voivat olla potilaan käytössä myös erillisissä inhalaattoreista, jolloin potilaalla on käytössä kolme erillistä inhalaattoria. Lääkäri valitsee potilaalle sopivimmat lääkeyhdistelmät

Tablettimuotoiset lääkkeet

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa tulehdusta saatetaan hoitaa kuurimuotoisesti tablettikortikosteroidilla tai antibiooteilla.

Lääkehoito ei yksin riitä, vaan keuhkoahtaumataudin hoidossa tarvitaan myös lääkkeetöntä hoitoa. Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen auttaa myös lääkehoitoa, sillä lääkkeiden teho paranee, jos potilas ei tupakoi.

Jos olet epävarma hoitosi toteutumisesta tai epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä hoitopaikkaasi.

Sairastatko keuhkoahtaumatautia?

Testaa keuhkoahtaumataudin vaikutus hyvinvointiisi:
Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudista

Lähteet:

[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: