Muuttaako koronavirus astman hoitoa?

Toukokuun ensimmäinen tiistai on perinteisesti ollut Global Initiative for Asthma (GINA)-organisaation järjestämä astman teemapäivä. Kuten moni muukin tapahtuma, astman teemapäivä on siirtynyt koronaviruspandemian vuoksi. Koronaviruspandemian aikana astman ja muiden keuhkosairauksien hoitotasapainosta huolehtiminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Riskitekijä: huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus

Nykytiedon perusteella vakavan koronavirustaudin (COVID-19) riskiä voi lisätä yli 70-vuoden ikä ja huonossa hoitotasapainossa olevat perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä [1].

Koronaviruspandemia on saattanut pysäyttää astmaatikot tai muuta keuhkosairautta sairastavat miettimään omaa hoitoaan koronavirustaudin näkökulmasta.

Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus ei nouse riskitekijäksi sen vuoksi, että koronavirus tarttuisi helpommin keuhkosairautta sairastaviin -kuka tahansa voi saada ärhäkästi tarttuvan koronaviruksen. Ongelmaksi huono hoitotasapaino voi muodostua tartunnan jälkeen. Tämän hetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että vakavampia oireita saaneilla on usein joku perussairaus [2].

Astman, keuhkoahtaumataudin tai muun keuhkosairauden hoitotasapainoon ja hallintaan olisikin viimeistään nyt tärkeä kiinnittää huomiota.

Tavoitteena astman hyvä hoitotasapaino

Astman hyvä hoitotasapaino näkyy oireettomuutena, avaavan lääkkeen vähäisenä käyttönä ja hyvänä keuhkojen toimintana. Suurin osa astmaatikoista pystyy saavuttamaan hyvän hoitotasapainon [3].

Hoitotasapaino tarkastetaan seurantakäynnillä, jolloin tarkastetaan myös omahoitoon liittyvä osaaminen. Astmaatikolle tärkeät omahoidon osat kuten säännöllinen lääkkeenotto, riittävä liikunta, savuttomuus, allergian sekä nenän hoidosta huolehtiminen ovat oikein toteutettuna keskeisiä tekijöitä hoitotasapainon saavuttamisessa.

Hyvä hoitotasapainon saavuttaminen vaatii potilaalta osaamista ja lääkärin tai hoitajan antamien hoito-ohjeiden ymmärtämistä. Seurantakäynnin jälkeen tulisi astmaatikolle olla selvää, onko hän hyvässä hoitotasapainossa ja mitä hoitotasapainon ylläpitämiseksi tai saavuttamiseksi tulee tehdä.

Uusi arki ei muuta astman hoidon tavoitteita

Tällä hetkellä arkemme poikkeaa aiemmasta monin tavoin, emmekä tiedä milloin pääsemme palaamaan takaisin tuttuihin toimintatapoihin. Astman hyvästä hoidosta on tärkeää huolehtia myös uudenlaisen arjen keskellä. Säännöllinen lääkkeenotto, omahoidon hyvä toteuttaminen, allergian hoito ja seurantakäynnit ovat edelleen osa astmaatikon hoitoa.

Koronapandemian aikana potilas saattaa epäröidä ajanvarausta tai saapumista hoitopaikkaan koronavirustartunnan pelossa. Toteutumattomat seurantakäynnit tai ajanvarauksen siirtäminen astmaoireiden lisääntyessä voivat kuitenkin heikentää hoitotasapainoa tai estää sen korjaamista.

Omasta hoitopaikasta voi tiedustella ohjeita seurantakäyntien toteuttamiseen, sillä tuttuihin toimintatapoihin on voinut tulla muutoksia. Astmakontrolli voi onnistua myös puhelimitse tai etävastaanottona. Mikäli vastaanottokäynti arvioidaan tarpeelliseksi, on sen toteutuminen tärkeää.

Seurantakäyntien ohella astmaatikon tai muun keuhkosairaan hoitotasapainoa voidaan tarkastella myös lääkkeiden käytön kautta. Esimerkiksi reseptinuusinnan yhteyessä voi nykyisin tulla kehoitus vastaanottokäynnin varaamiseen. Kehoitusta kannattaa noudattaa, jotta hoitotasapainon muutoksiin voidaan puuttua ajoissa.

Omaa astman hallintaa voi helposti arvioida astmatestillä. Mikäli astmatestistä saa 20 pistettä tai enemmän, avaavalle lääkkeelle ei ole tarvetta kuin satunnaisesti, eikä viime aikoina ole ollut pahenemisvaiheita, on astma todennäköisesti riittävän hyvässä hallinnassa. Muussa tapauksessa on syytä hakeutua lääkärin tai hoitajan arvioon.

Tee astmatesti tästä

Lue lisää aiheesta:

 

Lähteet:

[1]THL: Vakavan sairauden riskiryhmät. Saatavilla (20.4.2020) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

[2]THL: Koronavirus COVID-19. Saatavilla (2.4.2020) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

[3] Astma. Käypä hoito suositus. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin, Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2012 (viitattu 30.4.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: