Maailman keuhkoahtaumapäivä 18.11.2020: Living well with COPD – everybody, everywhere

Maailmanlaajuista keuhkoahtaumatautipäivää vietetään 18.11.2020 teemalla ”Living well with COPD -everybody, everywhere”. Teeman tarkoituksena on muistuttaa, että myös keuhkoahtaumataudin kanssa voi elää hyvää ja aktiivista elämää. Itse asiassa aktiivinen elämäntapa ja liikunta ovat yksi keuhkoahtaumataudin omahoidon keskeisistä asioista.

Keuhkoahtaumatauti ei ole harvinainen sairaus

Keuhkoahtaumatauti on diagnosoitu Suomessa noin 200 000 ihmisellä. Taudin taustalla on usein pitkään jatkunut tupakointi [1]. Monelle tautidiagnoosi saattaa tulla yllätyksenä siitä huolimatta, että oireita kuten yskää, limaisuutta ja hengenahdistusta on jatkunut jo pitkään. Tautiin voi myös sairastua, vaikka tupakointi olisi lopetettu.

Keuhkoahtaumapotilaan arki voi olla kamppailua hengittämisen kanssa. Videon avulla voit vertailla, miltä tuntuu hengittää normaalisti ja miltä hengittäminen voi ajoittain keuhkoahtaumapotilaasta tuntua.

Katso video ja hengitä oranssien keuhkojen tahtiin.

 

Tue keuhkoahtaumatautia sairastavaa

Moni keuhkoahtaumatautia sairastava saattaa kokea vaikeaksi kertoa saamastaan diagnoosista läheisilleen ja ystävilleen. Kertominen sairaudesta saattaa kuitenkin helpottaa myös heidän tilannettaan, kun ystävää tai läheistä vaivanneille oireille voidaan antaa nimi. Tämä auttaa ymmärtämään, mistä oireet johtuvat ja miten sairauden kanssa kamppailevaa voidaan parhaiten auttaa ja tukea.

Keuhkoahtaumataudin hoito saattaa edellyttää merkittävää elämäntapojen muutosta, esimerkiksi tupakoinnin lopettamista. Diagnoosista kertominen muille voi auttaa saamaan tukea ja helpottaa tekemään muutoksista pysyviä. Muutosten tavoitteena on, että keuhkoahtaumatautia sairastava voi elää hyvää ja aktiivista elämää – jokainen ja kaikkialla.

Lue lisää keuhkoahtaumataudista:

Sairastatko keuhkoahtaumatautia?

 

Lähteet:

[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 8.10.2020). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: