Maailman astmapäivä 7.5.2019 -Kun astma oireilee hoidosta huolimatta

Astman hoidossa pyritään oireettomuuteen keuhkojen limakalvojen tulehdusta hillitsevällä ja keuhkojen normaalia toimintaa ylläpitävällä lääkityksellä ja elintavoilla. Vaihtelevuudelle altis tauti voi kuitenkin muuttaa oireilua ja lääkityksen tarvetta. Hoidon kulmakivenä toimii aina säännöllinen hoitava lääkitys. Pahentavien tekijöiden tunnistaminen, hoidon seuranta ja hoitoon sitoutuminen auttavat astman hallinnassa ja pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyssä.

Maailmalaajuista astmapäivää vietetään 7.5.2019. Tämän vuoden teemana on ”STOP Astmalle”. Päivän tarkoituksena on muistuttaa sekä astmapotilaita että terveydenhuollon ammattilaisia astman hallinnan arvioinnin ja hoidon seurannan tärkeydestä.

Astman pahenemisvaiheella tarkoitetaan tilannetta, jossa astmaoireet, kuten limaisuus, yskä, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen pahenevat. Oireet saattavat herättää öisin ja jatkua monesti myös päiväsaikaan. Tarve keuhkoputkia avaavalle lääkkeelle voi lisääntyä useana päivänä peräkkäin.

Tyypillisimmin pahenemisvaiheen taustalla on viruksen aiheuttama hengitystieinfektio, mutta myös esimerkiksi hoitamaton allergia, sään kylmeneminen, fyysinen rasitus, pöly tai hajut voivat olla oireita lisääviä ärsykkeitä [1]. Keväisin erityisesti allergiakausi ja siitepöly saattavat heikentää hoitatasapainoa. Tupakointi, riittämätön hoitoon sitoutuminen ja lääkehoidon laiminlyönti vaikuttavat potilaan vointiin merkittävästi. Monesti oireiden voimistuminen on useamman tekijän summa [2].

Astmapotilas on hoidon seurannan avaintekijä

Astman oireilu ja hoito vaihtelevat potilaskohtaisesti. Oman sairauden kanssa tutuksi tuleminen ja sen tunteminen on ensisijaisen tärkeää pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyssä ja oireiden tunnistamisessa [3]. Pahenemisvaiheiden varhainen tunnistaminen mahdollistaa nopean reagoinnin ja ehkäisee astman kroonistumista ja keuhkojen vaurioitumista [1]

Astman hallinnassa potilaan oma seuranta ja kyky reagoida muutoksiin ovat avainasemassa. Astman hallinta  ja oireet voivat vaihdella myös vuorokauden sisällä. Astmapäiväkirja ja astmatesti lisäävät potilaan omaa ymmärrystä riskitekijöistä ja oireista. Tietoisuus riskeistä mahdollistaa niihin varautumisen ja estää pahenemisvaiheiden etenemistä [3]. Potilaan itsenäisesti toteuttamat PEF-mittaukset kertovat astman tilanteesta. Osalle potilaista lääkärin määrittämä yksilöllinen alaraja mittaustuloksille voi auttaa tunnistamaan pahenemisvaiheen [1].

Lääkärin antama yksilöllinen pahenemisvaiheiden hoito-ohje on potilaan oman toiminnan ohjenuora pahenemisvaiheiden ilmetessä. Jos niiden mukaisella hoidolla ei saada oireita hallintaan, tulisi potilaan aina hakeutua lääkärin vastaanotolle. Näin pahenemisvaihe voidaan hoitaa, selvittää pahenemisvaiheen taustalla olevat syyt sekä tehdä tarvittaessa muutoksia hoitosuunnitelmaan [2].

Muista seurantakäynti

Vaikka pahenemisvaiheita ei ilmenisi, on astman hoitotasapainoa hyvä arvioida vuosittain yhdessä lääkärin tai hoitajan kanssa tai terveydenhuollosta saamiesi ohjeiden mukaisesti [3].

 

Tee Astmatesti

Tee Lasten astmatesti

Lue lisää astman hoidosta

Lue lisää astmaa pahentavista tekijöistä

 

Lähteet:

[1] Astma. Käypä hoito suositus. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2012 (viitattu 30.4.2019). Saatavilla http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06030#NaN

[2] Astman hoito. Duodecim Terveyskirjasto, 2019 (viitattu 30.4.2019). Saatavilla https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk01027#s4

[3] Hengitysliitto. Astman hoito, Astman pahenemisvaiheet ja seuranta (viitattu 30.4.2019). Saatavilla https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/astma/astman-hoito/astman-pahenemisvaiheet-ja-seuranta

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: