Maailman astmapäivä 3.5.2022-Closing Gaps in Asthma Care

Maailman astmapäivää vietetään toukokuun ensimmäisenä tiistaina 3.5.2022. Vuoden 2022 teemana on sulkea astman hoitoon liittyvät aukot – Closing Gaps in Asthma Care. Astman hoidon haasteet voivat vaihdella maasta tai asuinpaikasta riippuen ja vaikuttaa astmaa sairastavan elämään monella tavalla. Astman hoitoon liittyvä aukko voi olla esimerkiksi hoitoon pääsyyn, lääkkeiden saatavuuteen tai lääkehoidon toteutumiseen liittyvä asia.

Astman hoidon aukko voi olla monessa paikassa

Astma saatetaan mieltää sairaudeksi, joka puhkeaa lapsuudessa. Todellisuudessa astma voi puhjeta missä iässä tahansa. Ennakkoluulot, oireiden tunnistaminen ja väärä käsitys astman hoitotasapainosta voivat muodostaa astman hoidon aukkoja. Astmalle tyypillisiä oireita voidaan pitää muista asioista johtuvina ja hoitoon hakeutuminen voi viivästyä. Astman puhkeaminen aikuisiällä ei ole harvinaista ja erityisesti ikäihmisten astma lienee alidiagnosoitu [1].

Kehittyneissä maissa hoidon aukot voivat olla myös hankalasti tunnistettavissa. Kyse voi olla esimerkiksi tiedon kulkuun liittyvistä ongelmista, jotka voivat ilmetä tiedon siirrossa eri hoitopaikkojen välillä kuin myös astmaa sairastavan ja ammattilaisen välisessä viestinnässä.

Maailman astmapäivä muistuttaa astmasta ja astman hoidosta

Astma on pitkäaikainen sairaus, jonka oireina ovat muun muassa yskä, limaneritys, painon tunne rintakehällä, hengenahdistus ja vinkuva uloshengtys [1]. Jos astmalle tyypillisiä oireita ilmenee, tulee tilanne ja oireet tutkituttaa. Mikäli astmadiagnoosi on jo olemassa, on hyvä toimia annettujen hoito-ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa hakeutua seurantakäynnille.

Astman hoito toteutetaan aina lääkärin ohjeiden mukaisesti. Vaikka lääkäri päättää potilaan hoidossa käytettävät lääkkeet sekä hoitomuodot ja hoitaja opettaa hoidon perusteet, on astman hoidon toteuttaminen pitkälti potilaan vastuulla. Lääkkeetön hoito ja lääkehoito tapahtuvat usein itsenäisesti kotona astmaa sairastavan omana toimintana.

Toistuvat astmaoireet ovat usein merkki siitä, että astma ei ole hoitotasapainossa. Astmaa sairastava voi seurata omaa hoitotasapainoaan myös itse astmatestin avulla (myös 4-11 -vuotiaille lapsille on oma lasten astmatesti).

Astman teemapäivän tapahtumia

Astman teemapäivänä voit osallistua erilaisiin tapahtumiin, joissa saat lisätietoa astman hoidosta. Tässä esimerkkejä tulevista tapahtumista:

  • Allergia-, iho-ja astmaliitto viettää teemapäivän ympärillä astmaviikkoa 2-8.5.2022, jonka teemana on lasten astma. Allergia-, iho- ja astmaliiton tapahtumat löydät osoitteesta Astmatietoviikko 2-8.5.2022 . Esimerkiksi lapsen astmaa käsittelevä verkkoluento pidetään 5.5.2022.
  • Hengitysliitto järjestää maailman astmapäivänä 3.5. verkkoluonnon aiheesta Astman lääkehoito. Astman oireita, lääkehoitoa, diagnostiikan merkitystä ja lääkehoidon tavoitteita käsittelevän luennon tiedot löydät tästä linkistä: Maailman astmapäivä: Astman lääkehoito – Hengitysliitto

 

Testaa astman hoitotasapaino astmatestillä:

Lue lisää astmasta ja sen hoidosta:

 

Lähteet:

[1] Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2022 (viitattu 28.4.2022). Saatavilla internetissä www.kaypahoito.fi

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: