Inhalaattorit ovat tärkeä osa astman ja keuhkoahtaumataudin tehokasta hoitoa

Astmaatikon ja keuhkoahtaumatautipotilaan hoito perustuu elämäntapojen ja omahoidon lisäksi inhalaatiolääkitykseen. Nykyisellään on olemassa monenlaisia lääkkeitä, jotka helpottavat oireita ja parantavat samalla elämänlaatua. Helpon ja turvallisen lääkeannostelun onnistumiseksi on kehitetty erilaisia inhalaattoreita.

Keuhkoahtaumataudin ja astman hoidossa käytetään erilaisia inhalaattoreita. Osa inhalaattoreista on jauheinhalaattoreita, joissa lääkeannos on jauhemuodossa. Kun inhalaattorin käyttäjä hengittää sisään, lääkeaine kulkeutuu hänen keuhkoihinsa. Näiden lisäksi saatavilla on aerosoleja, eli inhalaatiosumutteita. Näissä lääkeaine on pakattu säiliöön ponneaineen kanssa, jolloin sisäänhengityksen lisäksi käyttäjän tarvitsee laukaista annostelu käsin [1].

Oikea lääkkeenottotekniikka tärkeää

Hoidon onnistumisen kannalta on olenaista, että astmaatikot ja keuhkoahtaumatautia sairastavat osaavat käyttää inhalaattoria oikein [2].

”Inhalaatiolääkkeiden osalta lääkkeenottotekniikka on ensisijaisen tärkeää, jotta lääke päätyy sinne, mihin se on tarkoitettu -keuhkoihin. Tämä on onnistuneen astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoidon perusta”, toteaa GSK:n asiantuntijalääkärinä työskentelevä keuhkosairauksien erikoislääkäri Hanna Hisinger-Mölkänen.

Hisinger-Mölkäsen mukaan potilaille tulee löytää sopiva inhalaattori, jota hänen on helppo käyttää. Esimerkiksi selkeä ja riittävän suuri laskuri on tärkeä asia arjessa erityisesti ikäihmisillä, mutta myös nuoremmilla.

”Mahdollisimman yksinkertainen inhalaattori tekee hoidon onnistumisesta todennäköisempää. Yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen inhalaattoriin liittyy tutkitustikin vähemmän niin sanottuja kriittisiä eli esimerkiksi inhalaatiolääkityksen onnistumiseen liittyviä virheitä.”

Kun potilas voi hyvin, on oireeton tai vähäoireinen, eikä hänellä esiinny esimerkiksi nieluhaittoja, on lääke todennäköisesti otettu oikein. Hisinger-Mölkäsen mukaan inhalaatiotekniikkaan kannattaa pyytää ohjausta esimerkiksi oman terveysaseman tai lääkäriaseman hoitajalta, mikäli on asiasta epävarma. Myös apteekeissa annetaan inhalaatiotekniikan ohjausta. Keuhkoahtaumataudin oirekartoituksessa voi käyttää apuna esimerkiksi CAT-testiä ja astman hallinnan arvioinnissa astmatestiä.

Inhalaattorin ympäristövaikutukset

Käyttötavan lisäksi inhalaattorit eroavat myös siinä, miten ympäristöystävällisiä ne ovat. Jauheinhalaattoreilla on noin 18 kertaa pienempi hiilijalanjälki kuin aerosoleilla, ja tutkimukset ovat osoittaneet niiden olevan aivan yhtä tehokkaita ja kustannustehokkaita [3]. Käytön lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös inhalaattorin hävittämiseen. Käytetyt inhalaattorit on hyvä palauttaa apteekkiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti.

 

Tee Astmatesti

Tee CAT-testi

[1] Hengitysliitto, Astma ­– Astman hoito – Inhalaatiolaitteet. 12.12.2018. Saatavilla:

https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/astma/astman-hoito/inhalaatiolaitteet

[2] Duodecim Terveyskirjasto, Käypä hoito -suositus, Astma, 2012. 12.12.2018. Saatavilla: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06030 

[3] British Thoracic Society, The Environment and Lung Health, Position Statement, 2019, s. 1.

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: