Allerginen nuha ja astma kulkevat käsikkäin

Allergisella nuhalla ja astmalla on yhteys toisiinsa. Yhtäältä allerginen nuha lisää riskiä sairastua astmaan, ja toisaalta astma lisää alttiutta allergiseen nuhaan. Astman hyvä hallinta edellyttää myös allergisen nuhan hoitoa.

Joka viides suomalainen kärsii allergisesta nuhasta. Sen tyypillisin aiheuttaja on kausiluontoinen siitepöly, mutta myös esimerkiksi lemmikkien, pölypunkkien tai ruoka-aineiden allergeenit voivat aiheuttaa nenä- ja silmäoireita, kuten tukkoisuutta, kutinaa, aivastelua, nenän vuotamista ja punoitusta [1].

Allerginen nuha on alihoidettu sairaus

Allerginen nuha on Suomessa alihoidettu sairaus, vaikka suurimmalla osalla ihmisistä oikein ajoitettu ja säännöllisesti toteutettu itsehoito saa oireet loppumaan suureksi osin tai kokonaan [2]. Siedettäviltäkin tuntuvat oireet on syytä hoitaa, sillä hoitamattomana allergeenien aiheuttama tulehdustila voi jopa nelinkertaistaa riskin sairastua astmaan, joka on yksi Suomen yleisimmistä kroonisista sairauksista [3].

Allerginen nuha voi pahentaa astmaa

Astmassa keuhkoputkien tulehtuneet limakalvot ja siihen liittyvä keuhkoputkien lisääntynyt supisteluherkkyys oireilee tyypillisesti yskänä, limanerityksenä, hengenahdistuksena ja hengityksen vinkumisena. Oireet yleensä vaihtelevat olosuhteiden mukaan ja esimerkiksi siitepölykausi voi pahentaa oireita [3].

Astman perimmäistä aiheuttajaa ei tunneta, mutta allerginen nuha on yksi sen suurimmista riskitekijöistä. Jopa 70 % astmaatikoista kärsii allergisesta nuhasta [4]. Allergisen nuhan ja astman syntymekanismit muistuttavat toisiaan, kummassakin hengitysteiden limakalvolle tuleva allergeeni aiheuttaa allergisen tulehdustilan. Astmaan taipuvaisella henkilöllä allergisen nuhan tulehdus vaikuttaa myös keuhkoihin ja vaikeuttaa astman hallintaa [5].

Astma on yleistynyt Suomessa viime aikoina, minkä arvellaan yhtäältä kytkeytyvän allergioiden lisääntymiseen ja toisaalta astman diagnosointimenetelmien kehittymiseen [6]. Astman oireita voi ehkäistä säännöllisen astmalääkityksen lisäksi hoitamalla hyvin allergisen nuhan. Astman hoitotasapainon ajoittainen tarkistus on tärkeää. Tähän astmatesti on hyvä apuväline.

Valmiina siitepölykauteen

Siitepölykausi kestää Suomessa tyypillisesti maaliskuulta syyskuuhun. Leppä ja pähkinäpensas aloittavat kauden ensimmäisinä, pian niiden jälkeen perässä kukkaan puhkeaa suomalaisille eniten oireita aiheuttava koivu, kesällä on heinien vuoro [7]. Ilmaston lämpeneminen voi johtaa allergisoivien kasvilajien kukinnon aikaistumiseen, kasvukauden pidentymiseen ja uusien lajien leviämiseen [8]. Vuonna 2018 koivun siitepölykausi oli tavallista hankalampi.

Siitepölytilanteen voi tarkistaa Turun yliopiston aerobiologisen yksikön ylläpitämältä norkko.fi-sivustolta, joka kertoo koko siitepölytilanteen koko Suomen alueelta kahden tunnin tarkkuudella.

Allergisen nuhan oireita -milloin lääkäriin?

Allergisen nuhan hoidossa voi tarvita myös lääkärin apua, koska aina ei ole mahdollista välttää allergian aiheuttajaa.

Tilanteita, jolloin lääkärin tutkimus on tarpeen itsehoidon sijaan:

  • Oireet ovat hankalia ja vaikuttavat päivittäiseen elämään (työntekoon, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan).
  • Raskaus, raskaana olevan nuhan lääkehoito.
  • Alle kouluikäisen nuhan selvitys ja hoito.
  • Allergiseen nuhaan liittyvä yskä, hengityksen vinkuna, hengenahdistus tai alahengitysteiden limaisuus.
  • Nuha ei reagoi hoitoon riittävästi, eivätkä oireet helpotu riittävästi itsehoidolla.
  • Nuhaoireet ovat jatkuvia ja nuhan syy epäselvä.
  • Allergiselle nuhalle epätyypilliset piirteet kuten toispuoleinen tukkoisuus tai toistuva verenvuoto.

Lue lisää allergisen nuhan hoidosta

TEE ASTMATESTI

 

Lähteet:

[1] Allerginen nuha ja muu yliherkkyysnuha. Duodecim Terveyskirjasto, 2019. Saatavilla https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00198.

[2] Hengitysliitto. Hengityssairaudet, Allerginen nuha. Saatavilla https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/allerginen-nuha

[3] Astma. Käypä hoito suositus. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin, Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki 2012 (viitattu 8.4.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

[4] Allergia-. iho- ja astmaliitto. Apua ja ohjeita allergiaan, Allerginen nuha 2019. Saatavilla https://www.allergia.fi/allergia/apua-ja-ohjeita-allergiaan/allerginen-nuha/

[5] Hengitysliitto. Hengityssairaudet, Allerginen nuha. Saatavilla https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/allerginen-nuha

[6] Kainu, A. et al. Increase in prevalence of physician-diagnosed asthma in Helsinki during the Finnish Asthma Programme: improved recognition of asthma in primary care? A cross-sectional cohort study. Primary Care respiratory Journal, 2013; 22, 64-71.

[7] Allergia-. iho- ja astmaliitto. Apua ja ohjeita allergiaan, Allerginen nuha 2019. Saatavilla https://www.allergia.fi/allergia/apua-ja-ohjeita-allergiaan/siitepolyallergia/siitepolykausi/

[8] Euroopan yhteisöiden komissio. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen; kohti eurooppalaista toimintakehystä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten eläinten ja kasvien terveyteen. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja valkoiseen kirjaan. 2009. Saatavilla: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/climate/docs/com_2009-147_it.pdf

 

 

 

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: